Oueromsendbrief 01 van 2018

Geagte Ouers

WELKOM
Baie welkom terug na ‘n heerlike vakansie. Ons hoop en vertrou almal is uitgerus en sien uit na ‘n opwindende en besige jaar. ‘n Besonderse woord van welkom aan ons graad R- en graad 1-leerders, asook ander nuwe leerders en hul ouers. Ons vertrou dat u en u kinders baie gelukkig by Laerskool DF Malherbe gaan wees.
Terselfdertyd wil ons dankie sê vir die mooi boodskappe en kaartjies wat ons gedurende die feestyd van ouers en leerders ontvang het. Dit beteken voorwaar vir ons baie en maak ook ons hande sterk. Ons weet dat dit ‘n aanduiding is dat ons op u kan staatmaak vir die jaar wat voorlê.

NUWE PERSONEEL
Ons verwelkom graag die volgende personeel by ons skool:
Mev. M. Meijer as departementshoof, Mev. S. Nienaber, Mej. I Oosthuysen, Mnr. B. Hattingh,
Mej. K. Dötze en Mej. B. Botha.
Mag julle onderwysloopbaan by Laerskool DF Malherbe talle hoogtepunte oplewer.

OUER-INLIGTINGSVERGADERING
Graad 7 : 22 Januarie 2018 om 18:00 in die saal.
Graad 2-6 : 23 Januarie 2018 om 18:00 .
Graad 6: Saal
Graad 5: Media
Graad 4: Mev. De Kock se klas (Kamer 41)
Graad 2+3: In klaslokale

GRAAD 4-OUERS
U word hartlik uitgenooi na ‘n effektiewe studie en eksamen tegniekkursus op Woensdag, 7 Februarie 2018 om 14:00 – 17:30 in die skoolsaal. Die kursus word deur dr. Emsie Rheeders, onderwysspesialis aangebied om ouers en hul kinders te bemagtig.
Die kostes beloop R200 per kind wat 7 Februarie 2018, by die deure betaalbaar is. U sal ‘n apparte brief ontvang in dié verband.

SKAAK
Agt van ons skool se leerdes het die afgelope vakansie aan die 2017 Suid-Afrikaanse skaakkampioenskappe deelgneem. Hulle het die Sedibengspan verteenwoordig.
Die O/8-span, waarvan Lucius Goosen deel was, wen ‘n brons medalje. Jaun Minnaar en Michael Lamont (O/14) was deel van die span wat ‘n silwer medalje verower het.
Pieter Fourie, O/10, het ‘n individuele bordprys as beste speler op bord 9 gewen.
D.F. is trots op almal wat deelgeneem het.

Ons beplan om binnekort ‘n skooltoernooi te speel. Begin solank oefen.

NETBALBANE
Ons versoek asseblief dat GEEN leerders op die netbalbane sal speel/ry met hul fietse voor- en naskool nie. Slegs tekkies word op die baan toegelaat. GEEN skoene word op die baan toegelaat nie.

KLEREBANK
Die klerebank sal op ‘n Dinsdag en Donderdag, vanaf 13:00 tot 14:00 oop wees. Indien daar ‘n krisis is, skakel Annetjie by 082 560 9456.

VAKSAKKIES
Daar is verskillende kleure vaksakkies wat bestel kan word vanaf 17 Januarie 2018 in die kantoor
@ R40.

LOCKERS
Leerders ontvang ‘n lockerbrief. Dit moet asseblief deur die ouer/voog geteken en aan die skool besorg word, alvorens die “locker” gebruik mag word. Die bedrag per jaar is R300. Eerste paaiement van R150 is nou betaalbaar met ontvangs van locker. As u ‘n internetoorbetaling doen, dui asseblief u verwysingsnommer-locker (nommer van locker) aan. (Bv 3HATT01–locker 18).

SKOOLGELDE
ONS WIL U DAARAAN HERINNER DAT SKOOLGELDE VOORTAAN MAANDELIKS VOORUIT BETAALBAAR IS INDIEN U NIE VAN DIE AFSLAG-OPSIE GEBRUIK MAAK NIE

Skoolgelde 2018
MAANDELIKSE HEFFING JAARLIKSE HEFFING VEREFFEN VOOR/OP 28 FEBRUARIE 2018

 

SpanAfrigtersOefendaeOefentye
0/9Mnr. Purcell
Mnr. Knoetse
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
0/10Mnr. Venter
Mnr. Dednam
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
0/11Mnr. Hills
Mnr. Hattingh
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
2de SpanMnr. ScheepersMaandae, Dinsdae en Donderdae15:00 – 16:00
1st SpanMnr. Nel
Mnr. Kitching
Mnr.Lamont
Maandae, Dinsdae en Donderdae15:00 – 16:15

Verskillende opsies van betaling is beskikbaar: Kontant, Internet, Debietorderstelsel, Kaartfasiliteite.
Ouers ontvang maandeliks ‘n rekening. Kwitansies word op dieselfde dag wat skoolgelde inbetaal word, uitgereik. Indien u nie die kwitansie vir gelde inbetaal, die volgende dag ontvang nie, skakel asseblief die kantoor. Ouers moet asseblief seker maak dat hulle dit ontvang.
Ter wille van effektiewe funksionering van die skool, doen ons ‘n beroep op ouers om asseblief skoolgelde gereeld te betaal.

SKOOLTYE
Daagliks vanaf 07:30 – 13:45
Die onderskeie skooltye vir die grade is as volg:

 • Gr R – 2: 07:30 – 12:50
 • Gr 3 : 07:30 – 13:15
 • Gr 4 – 7 : 07:30 – 13:45
 • Gr R en gr 1 sal tot en met Vrydag, 2 Februarie 2018, egter om 12:00 verdaag. Vanaf Maandag, 5 Februarie 2018, kom Graad R- en Graad 1-leerders gewone tyd uit: nl. 07:30 tot 12:50.

Leerders moet asseblief nie later as 07:25 afgelaai word nie. Let wel: Die klok lui reeds om 07:27 dan moet u kind reeds op die skoolterrein wees! Na 07:30 sluit die toegangshekke en moet leerders dus by die hoofingang inkom. (As leerders dus hier inkom, is hulle laat en word dit aangeteken).

SKOOLKWARTALE

 • Eerste kwartaal: 17 Januarie tot 28 Maart 2018
 • Tweede kwartaal: 10 April tot 22 Junie 2018
 • Derde kwartaal: 17 Julie tot 28 September 2018
 • Vierde kwartaal: 9 Oktober tot 12 Desember 2018

BESOEKE VAN OUERS AAN SKOOL
Hier vra ons asseblief ouers se samewerking. Indien ‘n ouer ‘n personeellid wil spreek, moet dit deur die kantoor geskied. Ouers mag nie op eie stoom na die klasse gaan en personeel se klastyd in beslag neem nie. Afsprake kan by die kantoor gemaak word. Personeel is elke dag vanaf 13:45 tot 14:15 vir afsprake beskikbaar. Indien u slegs ‘n pakkie vir u kind wil afgee, moet dit deur die kantoor gedoen word. Ouers sal by klasse weggewys word indien u nie ‘n besoekerskaart, wat u by die kantoor gekry het, kan toon nie.

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS
Ten einde verkeersvloei glad te laat verloop, doen ons ‘n beroep op ouers om leerders in Sullivanstraat op en af te laai. Ons vra ook dat ouers nie in die ingange van die skool sal stilhou nie, maar verby beweeg na die rugbyveld se kant. Die hekkie in Rameaustraat kan ook gebruik word vir op- en aflaai van leerders. Ouers en leerders moet van die padpatrollie gebruik maak.
Hou te alle tye by die padreëls en wees veral versigtig by die ingang van die tennisbane. Ons kinders is vir ons belangrik.

ATLETIEK
Die leerders word op Donderdag, 18 Januarie 2018, Vrydag, 19 Januarie 2018 en Maandag, 22 Januarie 2018, gedurende skoolure, by die skool uitgedun in hulle verskillende kleurspanne. Die atlete wat ingekom het in die verskillende items, moet vanaf Dinsdag, 23 Januarie 2018, in die middae ná skool kom vir afrigting soos dit op die oefenprogram aangedui word.

Die DF-atletiekspan sal nà die Huissport van Vrydag, 26 Januarie 2018, aangekondig word en atlete sal briefies ontvang as hulle moet deelneem.

Atletiekoefening sal soos volg wees:

Gr. 4 -7 13 FebruarieAfrikaans Begripslees
15 FebruarieEngels Begripslees
19 FebruarieSW : Geografie
21 FebruarieAfrikaans
Slegs Gr 7 26 FebruarieTegnologie
27 FebruarieEngels
1 MaartWiskunde
5 MaartSW: Geskiedenis
7 MaartLO / LW
Slegs Gr 7 9 MaartEBW
12 MaartNW
14 Maart KK

13:20 – 14:10 0/6 – 0/9 Naellope Maandae, Dinsdae en Donderdae
17:00 – 18:00 0/10 – 0/13 Naellope Maandae, Dinsdae en Donderdae

Atletiekdatums

 • 26 Januarie Huissport
 • 2 Februarie Tuis
 • 7 Februarie Driehoek
 • 9 Februarie Voorwaarts
 • 16 Februarie Interlaer
 • 22 Februarie D8-Kampioenskappe
 • 2 Maart Gauteng-Atletiekkampioenskappe
 • 3 Maart Gauteng-Atletiekkampioenskappe
  Verdere inligting sal volg soos die byeenkomste plaasvind.

ATLETIEK: HUISSPORT 26 JANUARIE 2018
Die huissport vind op Vrydag, 26 Januarie 2018, by die skool plaas. Die dag is ‘n normale skooldag ten opsigte van tye. Die skool begin normale tyd en leerders mag eers huis toe gaan wanneer die atletiek verby is. Die atletiekbyeenkoms begin reeds agtuur (08:00).

Die Gr.R- en Gr.1-leerders wat nie die dag deelneem nie, bly by die huis – vriendelike versoek.

Die Gr 2- tot Gr 7-leerders word vooraf in hulle verskillende spanne uitgedun. Net die leerders wat dan ingekom het vir hulle spanne, neem teen mekaar deel tydens die huissport om dan die finale 4 atlete per item te kry. Die leerders wat nie aan atletiek deelneem of ‘n span gekry het nie, moet skool toe kom en op die pawiljoen sit en hulle verskillende spanne ondersteun deur saam te sing. Verdere reëlings ten opsigte van drag vir die dag, sal deur die spanbestuurders aan die leerlinge deurgegee word.

Verversings sal by die Rooi Kombuis te koop te koop aangebied word.

DF-groete

“Leef om vreugde in ander se lewe te bring. So sal jy jou eie geluk verseker” -Henry Ward Beecher
18 Januarie 2018