Oueromsendbrief 02 van 2018

Geagte Ouers

SKOOLVAKANSIEDAE VIR DIE JAAR
Maandag, 30 April 2018 en Vrydag, 10 Augustus 2018 is skoolvakansiedae.

ATLETIEK: HUISSPORT 26 JANUARIE 2018
Die huissport vind môre, 26 Januarie 2018, gedurende skoolure plaas. Die byeenkoms begin om 08:00 en sal ±13:45 klaar wees. Die leerders en atlete trek aan soos deur hulle spanbestuurders aan hulle deurgegee is. Al die leerders moet hulle skooltasse saam bring skool toe. Indien dit reën, is dit ‘n gewone skooldag. Indien die atletiekbyeenkoms gedurende die verloop van die byeenkoms gestop word a.g.v. die reën, sal ons die gedeelte wat nog moet plaasvind Maandag, 29 Januarie 2018, na skool om 14:00 afhandel. As ons glad nie môre a.g.v. die reën kan begin nie, sal die byeenkoms Maandag in skooltyd plaasvind.

Die Gr R- tot Gr 7-leerders is vooraf in hulle verskillende spanne uitgedun. Net die leerders wat dan ingekom het vir hulle spanne, neem teen mekaar deel tydens die huissport om dan die finale 4 atlete per item te kry. Die leerders wat nie aan atletiek deelneem nie, moet skool toe kom en op die pawiljoen sit en hulle verskillende spanne ondersteun deur saam te sing.

Die DF-atletiekspan sal nà die huissport van Vrydag, 26 Januarie 2018, aangekondig word en atlete sal briefies ontvang as hulle moet deelneem.

Die Gr.R- en Gr.1-leerders wat nie die dag deelneem nie, bly by die huis – vriendelike versoek.
Verversings sal by die Rooi Kombuis te koop aangebied word.

ATLETIEKDRAG
Atletiekdrag sal môre, 26 Januarie 2018, vanaf 09:00 tot 13:00 beskikbaar wees indien u belangstel. Pryse begin vanaf R190.00 volgens grootte. Na die huissport kan u die hempies kontant by Mev Munnik aankoop.

Atletiekoefening sal soos volg wees:

Gr. 4 -7 13 FebruarieAfrikaans Begripslees
15 FebruarieEngels Begripslees
19 FebruarieSW : Geografie
21 FebruarieAfrikaans
Slegs Gr 7 26 FebruarieTegnologie
27 FebruarieEngels
1 MaartWiskunde
5 MaartSW: Geskiedenis
7 MaartLO / LW
Slegs Gr 7 9 MaartEBW
12 MaartNW
14 Maart KK

13:20 – 14:10 0/6 – 0/9 Naellope Maandae, Dinsdae en Donderdae
17:00 – 18:00 0/10 – 0/13 Naellope Maandae, Dinsdae en Donderdae

Atletiekdatums

 • 26 Januarie Huissport
 • 2 Februarie Tuis
 • 7 Februarie Driehoek
 • 9 Februarie Voorwaarts
 • 16 Februarie Interlaer
 • 22 Februarie D8-Kampioenskappe
 • 2 Maart Gauteng-Atletiekkampioenskappe
 • 3 Maart Gauteng-Atletiekkampioenskappe
  Verdere inligting sal volg soos die byeenkomste plaasvind.

SUBSIDIES
Aansoeke vir subsidievorms, kan vanaf môre, 26 Januarie 2018 by Mev. Magriet Labuschagne afgehaal word in die kantoor.
Aansoeke sluit op Woensdag, 28 Februarie 2018. Vorms moet asseblief volledig voltooi wees.

GRAAD 4-OUERS
U word hartlik uitgenooi na ‘n effektiewe studie en eksamen tegniekkursus op Woensdag, 7 Februarie 2018 om 14:00 – 17:30 in die skoolsaal. Die kursus word deur dr. Emsie Rheeders, onderwysspesialis aangebied om ouers en hul kinders te bemagtig.
Die kostes beloop R200 per kind wat 7 Februarie 2018, by die deure betaalbaar is. U sal ‘n aparte brief ontvang in dié verband.

KOOR
Kooroudisies vind plaas op Vrydag, 2 Februarie 2018, om 14:00. Verlede jaar se koorlede is outomaties deel van dié koor en moet ook aanmeld op Vrydag, 2 Februarie 2018 om 14:00. Die eerste formele kooroefening is dan op Vrydag, 9 Februarie 2018, om 14:00 in die skoolsaal.

REMIDIëRENDE KLASSE (RO)
Leerders wat briewe ontvang het vir RO klasse, begin Maandag, 29 Januarie 2018, om 13:45 tot 14:45 by Mev. Pretorius.
Klasse sal soos volg wees;
Maandae: Afrikaans
Dinsdae: Engels
Woensdae: Wiskunde

WEBTUISTE
Ons webtuiste (ldfm.co.za) is weer aktief. U kan gerus daar gaan kyk na ons skool se inligting en aktiwiteite.

NETBALBANE
Ons versoek asseblief dat GEEN leerders op die netbalbane sal speel/ry met hul fietse voor- en naskool nie. Slegs tekkies word op die baan toegelaat. GEEN skoene word op die baan toegelaat nie.

KLEREBANK
Die klerebank sal op ‘n Dinsdag en Donderdag, vanaf 13:00 tot 14:00 oop wees. Indien daar ‘n krisis is, skakel Annetjie by 082 560 9456.

VAKSAKKIES
Daar is verskillende kleure vaksakkies wat bestel kan word vanaf 17 Januarie 2018 in die kantoor
@ R40.

LOCKERS
Leerders ontvang ‘n lockerbrief. Dit moet asseblief deur die ouer/voog geteken en aan die skool besorg word, alvorens die “locker” gebruik mag word. Die bedrag per jaar is R300. Eerste paaiement van R150 is nou betaalbaar met ontvangs van locker. As u ‘n internetoorbetaling doen, dui asseblief u verwysingsnommer-locker (nommer van locker) aan. (Bv 3HATT01–locker 18).

SKOOLGELDE
ONS WIL U DAARAAN HERINNER DAT SKOOLGELDE VOORTAAN MAANDELIKS VOORUIT BETAALBAAR IS INDIEN U NIE VAN DIE AFSLAG-OPSIE GEBRUIK MAAK NIE

Skoolgelde 2018

SpanAfrigtersOefendaeOefentye
0/9Mnr. Purcell
Mnr. Knoetse
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
0/10Mnr. Venter
Mnr. Dednam
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
0/11Mnr. Hills
Mnr. Hattingh
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
2de SpanMnr. ScheepersMaandae, Dinsdae en Donderdae15:00 – 16:00
1st SpanMnr. Nel
Mnr. Kitching
Mnr.Lamont
Maandae, Dinsdae en Donderdae15:00 – 16:15

Verskillende opsies van betaling is beskikbaar: Kontant, Internet, Debietorderstelsel, Kaartfasiliteite. Indien u as ouer met ‘n debietorder betaal is daar ‘n 2% korting maandeliks.
Ouers ontvang maandeliks ‘n rekening. Kwitansies word op dieselfde dag wat skoolgelde inbetaal word, uitgereik. Indien u nie die kwitansie vir gelde inbetaal, die volgende dag ontvang nie, skakel asseblief die kantoor. Ouers moet asseblief seker maak dat hulle dit ontvang.
Ter wille van effektiewe funksionering van die skool, doen ons ‘n beroep op ouers om asseblief skoolgelde gereeld te betaal.

SKOOLTYE
Daagliks vanaf 07:30 – 13:45
Die onderskeie skooltye vir die grade is as volg:

 • Gr R – 2: 07:30 – 12:50
 • Gr 3 : 07:30 – 13:15
 • Gr 4 – 7 : 07:30 – 13:45
 • Gr R en gr 1 sal tot en met Vrydag, 2 Februarie 2018, egter om 12:00 verdaag. Vanaf Maandag, 5 Februarie 2018, kom Graad R- en Graad 1-leerders gewone tyd uit: nl. 07:30 tot 12:50.

Leerders moet asseblief nie later as 07:25 afgelaai word nie. Let wel: Die klok lui reeds om 07:27 dan moet u kind reeds op die skoolterrein wees! Na 07:30 sluit die toegangshekke en moet leerders dus by die hoofingang inkom. (As leerders dus hier inkom, is hulle laat en word dit aangeteken).

BESOEKE VAN OUERS AAN SKOOL
Hier vra ons asseblief ouers se samewerking. Indien ‘n ouer ‘n personeellid wil spreek, moet dit deur die kantoor geskied. Ouers mag nie op eie stoom na die klasse gaan en personeel se klastyd in beslag neem nie. Afsprake kan by die kantoor gemaak word. Personeel is elke dag vanaf 13:45 tot 14:15 vir afsprake beskikbaar. Indien u slegs ‘n pakkie vir u kind wil afgee, moet dit deur die kantoor gedoen word. Ouers sal by klasse weggewys word indien u nie ‘n besoekerskaart, wat u by die kantoor gekry het, kan toon nie.

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS
Ten einde verkeersvloei glad te laat verloop, doen ons ‘n beroep op ouers om leerders in Sullivanstraat op en af te laai. Ons vra ook dat ouers nie in die ingange van die skool sal stilhou nie, maar verby beweeg na die rugbyveld se kant. Die hekkie in Rameaustraat kan ook gebruik word vir op- en aflaai van leerders. Ouers en leerders moet van die padpatrollie gebruik maak.
Hou te alle tye by die padreëls en wees veral versigtig by die ingang van die tennisbane. Ons kinders is vir ons belangrik.

DF-groete

“Geluk: ‘n Halfwegstasie tussen te min en te veel.” -Channing Pollock-