Oueromsendbrief 03 van 2018

Geagte Ouers

SKOOLVAKANSIEDAE VIR DIE JAAR
Maandag, 30 April 2018 en Vrydag, 10 Augustus 2018 is skoolvakansiedae.

GRAAD R EN GRAAD 1
Gr R en gr 1 sal tot en met Vrydag, 2 Februarie 2018, egter om 12:00 verdaag. Vanaf Maandag, 5 Februarie 2018, kom Graad R- en Graad 1-leerders gewone tyd uit: nl. 07:30 tot 12:50.

KOEKVERKOPING
Die graad 6’e hou Vrydag, 2 Februarie 2018, ‘n koekverkoping. Bring ‘n paar rand saam en kom koop van die heerlike eetgoed.

CHRISTIEN BESOEK DF
Die bekende skrywer, Christien Neser, besoek DF Woensdag, 21 Februarie 2018. Ons wil graag ons leerders aanmoedig om van haar boeke te lees voor haar besoek. Ons vra graag ons ouers se ondersteuning in dié verband. Die boekuitstalling is Maandag, 26 Februarie 2018 en 27 Februarie 2018 vanaf 07:30 – 14:30.

KAAPSTAD WATERWEEK 5 – 9 FEBRUARIE 2018
Hulle beoog om ‘n waterweek te hou van 5 – 9 Februarie 2018. GESEëLDE BOTTELS water kan na die leerders se registerklasse gestuur word en daarna word dit op ‘n sentrale punt Kaapstad toe gestuur.

MY SCHOOL CARD
Baie dankie aan ons ouers wat reeds van My School Card gebruik maak. Dit is ‘n kaart waarvoor ouers kan aansoek doen en gebruik word waar u aankope in die dorp doen. Die skool ontvang dan ‘n persentasie van ouers se aankope. Aansoekvorms is by die skoolkantoor beskikbaar. Graad R- en 1-leerders ontvang vandag hulle vorms. U kan ook u vorm per e-pos na kantoor@ldfm.co.za stuur.

Indien u oor ‘n Makro-kaart beskik, kan u dit gerus ook by Makro aan Laerskool DF Malherbe gaan koppel. Die skool ontvang ook ‘n persentasie van Makro indien u kaart aan die skool se naam gekoppel word. Met u hulp in hierdie verband, help dit om ook die skool se fondse te versterk.

KLEREBANK
Die klerebank is op Dinsdae en Donderdae, vanaf 13:00 tot 14:00 oop wees. Indien daar ‘n krisis is, skakel Annetjie by 082 560 9456.

ATLETIEK: BYEENKOMS TUIS
Ons skool se atletiekspan neem môre, 2 Februarie 2018, deel aan ‘n vriendskaplike atletiekbyeenkoms te Laerskool DF Malherbe. Die byeenkoms begin om 15:00 en eindig om 19:00 . Die atlete wat deelneem, het reeds hulle briewe ontvang. Programme is te koop teen R5.00 in die kantoor.

Verversings sal by die Rooi Kombuis te koop aangebied word.

ATLETIEKDRAG
Atletiekhempies kan by Mev Munnik aangekoop word. Pryse wissel vanaf R220 – R300.

Atletiekdatums

 • 2 Februarie Tuis
 • 7 Februarie Driehoek
 • 9 Februarie Voorwaarts
 • 16 Februarie Interlaer
 • 22 Februarie D8-Kampioenskappe
 • 2 Maart Gauteng-Atletiekkampioenskappe
 • 3 Maart Gauteng-Atletiekkampioenskappe
  Verdere inligting sal volg soos die byeenkomste plaasvind.

SUBSIDIES
Aansoeke vir subsidievorms, kan by Mev. Magriet Labuschagne in die kantoor afgehaal word.
Aansoeke sluit op Woensdag, 28 Februarie 2018. Vorms moet asseblief volledig voltooi wees.

GRAAD 4-OUERS
U word hartlik uitgenooi na ‘n effektiewe studie en eksamen tegniekkursus op Woensdag, 7 Februarie 2018 om 14:00 – 17:30 in die skoolsaal. Die kursus word deur dr. Emsie Rheeders, onderwysspesialis aangebied om ouers en hul kinders te bemagtig.
Die kostes beloop R200 per kind wat 7 Februarie 2018, by die deure betaalbaar is. U sal ‘n aparte brief ontvang in dié verband.

KOOR
Kooroudisies vind plaas op Vrydag, 2 Februarie 2018, om 14:00. Verlede jaar se koorlede is outomaties deel van dié koor en moet ook aanmeld op Vrydag, 2 Februarie 2018 om 14:00. Die eerste formele kooroefening is dan op Vrydag, 9 Februarie 2018, om 14:00 in die skoolsaal.

REMEDIëRENDE KLASSE (RO)
Leerders wat briewe ontvang het vir RO-klasse, begin Maandag, 29 Januarie 2018, om 13:45 tot 14:45 by Mev. Pretorius.
Klasse sal soos volg wees;

 • Maandae: Afrikaans
 • Dinsdae: Engels
 • Woensdae: Wiskunde

WEBTUISTE
Ons webtuiste (ldfm.co.za) is weer aktief. U kan gerus daar gaan kyk na ons skool se inligting en aktiwiteite.

NETBALBANE
Ons versoek asseblief dat GEEN leerders op die netbalbane sal speel/ry met hul fietse voor- en naskool nie. Slegs tekkies word op die baan toegelaat. GEEN skoene word op die baan toegelaat nie.

VAKSAKKIES
Daar is verskillende kleure vaksakkies wat bestel kan word vanaf 17 Januarie 2018 in die kantoor
@ R40.

LOCKERS
Ons doen ‘n beroep op u as ouer om u kind se “lockerbrief” te teken en terug te stuur skool toe. Leerders wat aansoek gedoen het, maar nog nie hul “lockerbriefie” afgehaal het nie, moet asseblief voor Maandag, 5 Februarie 2018, afgehaal word.

STOORPLEK
Veilige en netjiese stoorplek te huur. Kontaknommer (079 697 607)

MG HOKKIE
Ons begin reeds 7 Februarie 2018 met ons eerste oefening!!!!
Woensdae
Juniors Graad R-2 (13:15-14:00)
Seniors Graad 3-7 (14:00-15:30)
Kostes R150 per maand
Wees gereed vir die seisoen en knap jou vaardighede op!!!
Trek gemaklik aan en bring jou stok en bal!!!
Meer inligting: Marihana 072 867 8740 / Geraldt 082 588 0668

DF-groete

Voordat ons op iets kan hoop, moet ons eers daarin glo. -Augustinus-