Oueromsendbrief 08 van 2018

Geagte Ouers

PERSONALIA
Mej. M. Welgemoed los tydelik af in Mev. M. Morgan se pos totdat sy van kraamverlof af terugkeer.
Mev. C. Verlinden sal tydelik by Graad 5 se Wiskunde help totdat ‘n permanente aanstelling gemaak is.
Mej. A. de Jager sal in Mev. C. Verlinden se pos aflos.
Mnr. Stander sterk by die huis aan. Baie dankie vir almal se boodskappe en gebede.

KOPLUISE
Hierdie bly ‘n geweldige probleem!!
Daar is leerlinge se koppe wat moontlik besmet is met luise. Ons weet dat hulle beddegoed en haarborsels ook behandel MOET word. Help ons asseblief in hierdie veband. Ondersoek asseblief u kind se kop.
‘1 day lice spray’ is beskikbaar by Cormed apteek @ R110

SKRYFBEHOEFTES (Veral KK, Teg en LO)
Ons vra asseblief vir alle graad 4 tot 7-ouers om toe te sien dat u kind die nodige skryfbehoeftes skool toe bring.

TOETSROOSTER
Slegs Graad 7 skryf die 13de Maart KK, omdat dit vir hulle ‘n eksamenvak is.

Slegs Gr 7 9 MaartEBW
Gr 4 - 712 MaartNW
Slegs Gr 7 13 MaartKK

BEHEERLIGGAAMVERKIESING
Op Dinsdag, 13 Maart 2018, is daar verkiesing van die beheerliggaam om 18:00 in die saal.
Indien daar nie ‘n kworum is nie, sal die volgende verkiesing op Maandag, 19 Maart 2018, om 18:00 plaasvind.

SWEM
Die swemgala vind op 24 Maart 2018, te Broadlands, Meyerton plaas.
Inskrywings is beperk, dus kan slegs leerders wat professionele afrigting ontvang en swemmers wat reeds sertifikate en madaljes van vorige galas het, deelneem.

WATERKASKENADES: 27 MAART 2018
Dit is vir al die leerders vanaf graad R – 7. Die rugbyveld gaan vol waterglybane, springkastele en vele meer pretaktiwiteite wees. Dit kos R50 per leerder en die bedrag kan solank by die klasonderwysers inbetaal word. Daar sal ook heerlike eetgoed op die dag te koop aangebied word, byvoorbeeld ‘n “combo”. Die graad R-leerders se waterspele vind by hulle klasse plaas.

RUGBY
Baie geluk aan die 0/11-span wat Midvaal Dinsdag, 6 Maart 2018, gewen het. DF is trots op julle.
Baie sterkte ook aan al die ander spanne wat aan hul verskeie aandreekse hierdie week en volgende week deelneem.

SpanAfrigtersOefendaeOefentye
0/9Mnr. Purcell
Mnr. Knoetse
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
0/10Mnr. Venter
Mnr. Dednam
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
0/11Mnr. Hills
Mnr. Hattingh
Maandae, Dinsdae en Donderdae14:00 – 15:00
2de SpanMnr. ScheepersMaandae, Dinsdae en Donderdae15:00 – 16:00
1st SpanMnr. Nel
Mnr. Kitching
Mnr.Lamont
Maandae, Dinsdae en Donderdae15:00 – 16:15

Span Afrigters Oefendae Oefentye
0/9 Mnr. Purcell
Mnr. Knoetse Maandae, Dinsdae en Donderdae 14:00 – 15:00
0/10 Mnr. Venter
Mnr. Dednam Maandae, Dinsdae en Donderdae 14:00 – 15:00
0/11 Mnr. Hills
Mnr. Hattingh Maandae, Dinsdae en Donderdae 14:00 – 15:00

2de span Mnr. Scheepers Maandae, Dinsdae en Donderdae 15:00 – 16:00
1ste span Mnr. Nel
Mnr. Kitching
Mnr.Lamont Maandae, Dinsdae en Donderdae 15:00 – 16:15

RUGBY-AANDREEKS

SpanPlekDatum
0/13ALaerskool Totius7 + 12 Maart
0/13BLaerskool Vryheidsmonument13 + 15 Maart
0/11Laerskool Eligwa6 + 8 Maart
0/10+0/9Laerskool Unitaspark13 + 15 Maart

FOTO’S
Klas- en individuele foto’s word op Donderdag, 22 Maart 2018, van die leerders (Gr R – Gr 7) geneem.
Daar sal ‘n nuwe prosedure vir betaling en bestelling van foto’s wees. Verdere inligting sal deurgegee word.

SKAAK
Ons speel Woensdae die uitspele vir hierdie jaar se skaakspanne. Almal wat graag in ‘n span wil wees, moet by die volgende personeel, met jou skaakstel, aanmeld:
Gr. 1 – 3 Mev. Barbara Brits en Mev. Alida Henderson (Kamer 52)
Gr. 4 – 5 Mev. Annerien Vermeulen (Mediasentrum)
Gr. 6 – 7 Mev. Marietjie Vorster (Kamer 39)
Tye: Gr. 1 – 3 13:15 – 14:30
Gr. 4 – 5 14:00 – 15:30
Gr. 6 – 7 14:00 – 15:30
NB. Ons is dringend op soek na ‘n persoon om ons te help met die afrigting van die O/9-span. Kontak asseblief die kantoor.

NETBAL
Netbaloefening is elke Maandag, Dinsdag en Donderdag.
Oefentye:
Maandae: 14:30 – 16:00
Dinsdae en Donderdae: Direk na skool tot 15:00

0/11 – 0/13 A-spanne speel reeds Maandag, 12 Maart 2018, aandreeks.

MINI-NETBAL
Netbaloefening is elke Maandag, Dinsdag en Donderdag.
Oefentye:
Gr 1 en 2 = 13:15 – 14:15
Gr 3 = 13:30 – 14:30
Indien daar ouers is wat bereid is om te help, kan u Mev. Hills kontak. Ouers mag ongelukkig nie afrig in die graad waar u kind is nie.

KOEKVERKOPING
Baie dankie aan al die graad 2-ouers wat ruim bygedra het en behulpsaam was met die verkoping. Ons samel ‘n pragtige bedrag van R13 405.00 in.

GRAAD R-INSKRYWINGSVORMS
Daar is vorms by die kantoor vanaf 7:30 – 14:30 beskikbaar. Geen vorms kan elektronies gestuur word nie.
Inhandiging van vorms geskied Dinsdag, 20 Maart 2018.

Graad 7
As enige graad 7-ouer betrokke wil wees met die reël en werk van die gholfdag, Whatsapp/ vir:
Carel Wille 082 826 6177 – wille.carel@gmail.com
Anton van Dam 083 453 9581

____________
G. PURCELL
WAARNEMENDE HOOF

“Pyn is die megafoon waarmee God ‘n dowe wêreld wil wakker maak” – CS Lewis –
8 Maart 2018