Oueromsendbrief 11 van 2018

Geagte Ouers

Welkom terug aan elke leerder, ouer en personeellid na die vakansie. ‘n Spesiale woord van dank aan elkeen wat Mnr Stander se verjaarsdag met u boodskap of telefoonoproep, spesiaal gemaak het. Baie sterkte vir hierdie besige 2de kwartaal.

OUERAAND GR 1-7
Oueraand vind plaas op Donderdag, 19 April 2018, vanaf 17:00 – 19:00 in u kind se klas.

GRAAD 5 – OUERS
Ons wil graag al ons graad 5-ouers uitnooi na ‘n kort inligtingsessie rakende die wiskunde.
Die inligtingsessie begin om 17:00, 19 April 2018, en sal in die saal plaasvind. U kan daarna na die verskeie onderwysers gaan indien u dit sou verkies.

NUWE REGISTRASIE VIR 2019 VIR GRAAD 1
Die e-platvorm vir aansoeke tot toelating vir 2019 open op 16 April 2018. Ouers wie nie toegang tot die internet het nie, kan by die skool kom aansoek doen.

Alhoewel u kind tans in Graad R by ‘n skool is, gee dit hom/haar nie outomaties plek by daardie skool in Graad 1 nie. Die keuring word streng deur die aanlyn-registrasie beheer.

Skoolkeuses is as volg:

 • Werksadres/huisadres naaste aan skool.
 • Indien daar reeds ‘n boetie/sussie in die skool is.
 • Skool van u keuse. Dit gaan u na ‘n Waglys B neem wat nie ‘n waarborg by u keuse van die skool is nie.
 • U sal per e-pos/selnommer ‘n “login username” en “password” ontvang.

DATUM AKSIE

 • 16 April 2018 – 28 Mei 2018 E-platvorm open 8h00 vir aanlynregistrasie
 • 28 Mei 2018 Aanlyn registrasies sluit middernag

PUBLIEKE VAKANSIEDAE
Ons herinner u daaraan dat Vrydag, 27 April 2018 tot Dinsdag, 1 Mei 2018, vakansiedae is vir ons DF-leerders en –personeel. Alle afdelings van die skool sal dus gesluit wees. MOET ASSEBLIEF NIE U KIND ONNODIG UIT DIE SKOOL HOU NIE, AANGESIEN ONS REEDS MET ASSESSERING BEGIN HET.

EKSAMENROOSTER MEI/JUNIE 2018

 GRAAD 4GRAAD 5GRAAD 6GRAAD 7
Donderdag, 3 MeiAFRIKAANS: SKRYFSTUKKEAFRIKAANS: SKRYFSTUKKEAFRIKAANS: SKRYFSTUKKEAFRIKAANS: SKRYFSTUKKE
Dinsdag, 8 MeiENGELS:
SKRYFSTUKKE
ENGELS:
SKRYFSTUKKE
ENGELS:
SKRYFSTUKKE
ENGELS:
SKRYFSTUKKE
Maandag, 14 MeiTEGNOLOGIE
Dinsdag, 15 MeiAFRIKAANSAFRIKAANSAFRIKAANSAFRIKAANS
Donderdag,17 MeiSW:
GEOGRAFIE
SW:
GEOGRAFIE
SW:
GEOGRAFIE
SW:
GEOGRAFIE
Maandag, 21 MeiEBW
Dinsdag, 22 MeiWISKUNDEWISKUNDEWISKUNDEWISKUNDE
Donderdag,24 MeiENGELSENGELSENGELSENGELS
Maandag, 28 MeiKK
Dinsdag, 29 MeiPSWPSWPSWLO
Donderdag,31 MeiNWNWNWNW
Maandag,4 JunieSW: GESKIEDENIS SW: GESKIEDENIS SW: GESKIEDENIS SW: GESKIEDENIS

FOTO’S
Klas- en individuele foto’s was op, 22 Maart 2018 van die leerders geneem. Bestellings werk soos volg: Die leerders gaan ‘n poskaartgrootte foto soos pakket uiteengesit met ‘n voorbeeld aangeheg, met ‘n bestelvorm en koevert ontvang. Geen gelde word nou ontvang nie. Verdere inligting sal volg.

VERLORE BAADJIE
Marnus van der Mescht se Sedibeng-skaakbaadjie (navy) is weg. Indien u die baadjie opgetel het, bring dit asseblief terug skool toe.

SKAAK
Ligawedstryde begin op 18 April 2018. Leerders wat tot die spanne verkies is, het briewe ontvang. Slegs dié leerders sal voortaan op ‘n Woensdag betrokke wees.

Alle ander leerders is welkom om aan die Sedibengwedstryde deel te neem.

RUGBY
Ligabepalings 2018

 • Weg Parys vs. DF Malherbe 03 Mei 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Eligwa 08 Mei 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Fonteine 17 Mei 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Volkskool 24 Mei 2018
 • Weg Suikerbos vs. DF Malherbe 29 Mei 2018

NETBAL
Die netballiga begin Dinsdag, 17 April 2018. DF Malherbe wens jul sterkte toe met die liga.

Netbal liga 2018

 • Weg Midvaal vs. DF Malherbe 17 April 2018
 • Weg Volkskool vs. DF Malherbe 03 April 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Emfuleni 08 Mei 2018
 • Weg Vryheidsmonument vs. DF Malherbe 10 Mei 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Kollegepark 15 Mei 2018
 • Weg Risiville vs. DF Malherbe 22 Mei 2018

REMEDIERENDE HULP (RO-KLASSE)
Klasse neem weer in aanvang op Maandag, 16 April 2018, by Mev. Pretorius. Leerders wat verlede kwartaal hulp ontvang het, moet weer hierdie kwartaal aanmeld vir klas.
Daar is leerders wat briewe ontvang het wat hierdie kwartaal by die RO-klasse inskakel.
Ons doen ‘n beroep op die ouers om toe te sien dat u kind klasse getrou bywoon.

KOOR
Daar vind Woensdag, 25 April 2018, ‘n koorfees plaas by Vaalpark Articon. Koorlede sal môre tydens oefening briewe ontvang.

DF MALHERBE GAZETTE
Die eerste elektroniese weergawe van die DF Malherbe gazette (April 2018-uitgawe) is reeds versprei op Dinsdag, 03 April 2018. Indien u die afskeurstrokie ingevul het om ‘n elektroniese weergawe van die DF Malherbe gazette te ontvang en nie die gazette ontvang het nie, kan u dit asb vir ons so aandui deur ‘n E-pos te stuur aan mqdzign@vodamail.co.za.

KASKARWEDREN
Ons jaarlikse kaskarwedren vind op 4 Mei 2018, plaas. Hou asseblief die dag oop.

WINTERSDRAG – GRAAD 1

SEUNS EN DOGTERS

 • Skoolsweetpak
 • Graad 1-hempie
 • Skooltrui en/of dik DF-baadjie (kan saam met rok, grys hemp, wit hemp, sweetpak of grys broek gedra word)
 • Grys broek –grys hemp (seuns) Grys broek – wit hemp (dogters)
 • Swart skoolskoene
 • Op Vrydae trek leerders hul skoolsweetpak aan met swart skoolskoene
 • Slegs rooi, swart of wit serpe.
 • Slegs die skool se kleure vir haarlinte
 • GEEN TEKKIES!!!!

WINTERSDRAG – GRAAD 2 – 7

SEUNS EN DOGTERS

 • Skoolsweetpak
 • Skooltrui en/of dik DF-baadjie (kan saam met rok, grys hemp, wit hemp, sweetpak of grys broek gedra word)
 • Grys broek –grys hemp (seuns) Grys broek – wit hemp (dogters)
 • Swart skoolskoene
 • Op Vrydae trek leerders hul skoolsweetpak aan met swart skoolskoene
 • GEEN TEKKIES!!!!

“As iemand die Here dien, leer Hy  hom watter pad hy moet kies” – Psalm 25:12 –
Mnr. G.J. Purcell
Waarnemende Hoof

12 April 2018