Oueromsendbrief 13 van 2018

Geagte Ouers

PERSONEEL
MNR. STANDER
Baie welkom terug na ‘n baie lang siekbed. Ons is so dankbaar dat die Here u deur al die operasies en terugslae gesond gemaak het. Ons almal het u baie gemis en glo dat dit elke dag net beter sal gaan. ‘n Spesiale woord van dank aan elkeen wat Mnr Stander se verjaarsdag met u boodskap of telefoonoproep, spesiaal gemaak het.

MNR. PURCELL
Baie dankie mnr. Purcell dat u in hierdie tyd as hoof waargeneem het. U het werklik ‘n baie goeie taak verrig.

Ons wil graag vir Mev. Vermeulen bedank vir die tyd wat sy in Mnr. Purcell se pos waargeneem het. Ons het groot waardering daarvoor.

DONDERDAG, 3 MEI 2018
Donderdag, 3 Mei 2018, sal die skool om 13:00 sluit, weens sportverpligtinge.

OUERAAND GR 1-7
Oueraand vind plaas op Donderdag, 19 April 2018, vanaf 17:00 – 19:00 in u kind se klas.

HERREGISTRASIES VIR 2019
Graad 1 – 6-leerders het skeurstrokies vir herregistrasies vir 2019 ontvang. Sien asseblief toe dat u hierdie inligting vir ons betyds deurgee ten einde u kind te herregistreer by DF Malherbe vir volgende jaar. Sluitingsdatum is 11 Mei 2018.

FONDSINSAMELING: JAGKAARTJIES
Kaartjies is tans by u kind se klas te koop teen R100-00 ‘n kaartjie. ‘n Jagpakket ter waarde van R15 000 kan gewen word. Die trekking vind plaas op 18 Junie 2018 in die skoolsaal om 18:00 en troospryse sal getrek word vir die wat teenwoordig is. Die persoon wat die kompetisie wen, hoef nie noodwendig by die trekking teenwoordig te wees nie. Baie dankie vir u ondersteuning. Elke klas het 10 kaartjies ontvang. Indien ‘n klas al hulle kaartjies verkoop, mag hulle ‘n Vrydag om 10:00 huis toe gaan.

HOKKIEPROEWE
Daar is 1ste span seuns en dogters hokkieproewe, Vrydag, 18 Mei 2018. Vanaf 14:00 – 17:00. Alle leerders wat wil probeer, moet asseblief daar wees.

PUBLIEKE VAKANSIEDAE
Ons herinner u daaraan dat Vrydag, 27 April 2018 tot Dinsdag, 1 Mei 2018, vakansiedae is vir ons DF-leerders en –personeel. Alle afdelings van die skool sal dus gesluit wees. MOET ASSEBLIEF NIE U KIND ONNODIG UIT DIE SKOOL HOU NIE, AANGESIEN ONS REEDS MET ASSESSERING BEGIN HET.

RUGBY
Baie geluk aan die volgende seuns wat gekies is vir die Valke-Sedibengspan.

 • Dane Beytell O/13
 • DW Pelser O/13
 • JP Roberts O/13
 • Hennie du Plessis O/12

Hulle neem Vrydag, 4 Mei 2018, aan die Valke-proewe te Boksburg rugby klub, deel. Indien hulle deurgaan, speel hulle weer Saterdag, 5 Mei 2018. Baie sterkte, ons dink aan julle!

MINI-NETBALDAE

 • 5 Mei 2018 – Kollegepark
 • 19 Mei 2018 – Unitaspark
 • 26 Mei 2018 – DF Malherbe

SKAAK
Baie geluk aan al die skaakspelers. Ons is trots op julle. Al die wedstryde word deur DF gewen.

 • 0/13 DF 6 – Noord-Primêr 0
  DF 6 – Vaalpark 0
 • 0/11 DF 6 – Noord-Primêr 0
  DF 4 – Vaalpark 2
 • 0/9 DF 6 – Noord-Primêr 0
  DF 5½ – Vaalpark ½

FOTO’S
Klas- en individuele foto’s was op, 22 Maart 2018 van die leerders geneem. Bestellings werk soos volg: Die leerders gaan ‘n poskaartgrootte foto soos pakket uiteengesit met ‘n voorbeeld aangeheg, met ‘n bestelvorm en koevert ontvang. Geen gelde word nou ontvang nie. Verdere inligting sal volg.

KASKARWEDREN
Ons jaarlikse kaskarwedren vind op 4 Mei 2018, plaas. Hou asseblief die dag oop.

RUGBY
Ligabepalings 2018

 • Weg Parys vs. DF Malherbe 03 Mei 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Eligwa 08 Mei 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Fonteine 17 Mei 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Volkskool 24 Mei 2018
 • Weg Suikerbos vs. DF Malherbe 29 Mei 2018

DF MALHERBE GAZETTE

Die eerste elektroniese weergawe van die DF Malherbe gazette (April 2018-uitgawe) is reeds versprei op Dinsdag, 03 April 2018. Indien u die afskeurstrokie ingevul het om ‘n elektroniese weergawe van die DF Malherbe gazette te ontvang en nie die gazette ontvang het nie, kan u dit asb vir ons so aandui deur ‘n E-pos te stuur aan mqdzign@vodamail.co.za.

EKSAMENROOSTER MEI/JUNIE 2018

 GRAAD 4GRAAD 5GRAAD 6GRAAD 7
Donderdag, 3 MeiAFRIKAANS: SKRYFSTUKKEAFRIKAANS: SKRYFSTUKKEAFRIKAANS: SKRYFSTUKKEAFRIKAANS: SKRYFSTUKKE
Dinsdag, 8 MeiENGELS:
SKRYFSTUKKE
ENGELS:
SKRYFSTUKKE
ENGELS:
SKRYFSTUKKE
ENGELS:
SKRYFSTUKKE
Maandag, 14 MeiTEGNOLOGIE
Dinsdag, 15 MeiAFRIKAANSAFRIKAANSAFRIKAANSAFRIKAANS
Donderdag,17 MeiSW:
GEOGRAFIE
SW:
GEOGRAFIE
SW:
GEOGRAFIE
SW:
GEOGRAFIE
Maandag, 21 MeiEBW
Dinsdag, 22 MeiWISKUNDEWISKUNDEWISKUNDEWISKUNDE
Donderdag,24 MeiENGELSENGELSENGELSENGELS
Maandag, 28 MeiKK
Dinsdag, 29 MeiPSWPSWPSWLO
Donderdag,31 MeiNWNWNWNW
Maandag,4 JunieSW: GESKIEDENIS SW: GESKIEDENIS SW: GESKIEDENIS SW: GESKIEDENIS

NETBAL
Elke netbalspeler wat netbalklere ontvang het, moet R100 deposito by hul afrigters betaal. Daar sal aan die einde van die netbalsiesoen R50 teruggegge word.

Netbal liga 2018

 • Weg Volkskool vs. DF Malherbe 03 April 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Emfuleni 08 Mei 2018
 • Weg Vryheidsmonument vs. DF Malherbe 10 Mei 2018
 • Tuis DF Malherbe vs. Kollegepark 15 Mei 2018
 • Weg Risiville vs. DF Malherbe 22 Mei 2018

ROOIKOMBUIS
Welkom terug na ‘n lekker vakansie. Hoop almal is uitgerus en reg vir die nuwe kwartaal. Sien asseblief die nuwe spyskaart wat in werking sal tree vanaf 2 Mei 2018.

 

 

“Ek het ontdek dat geluk byna altyd die gevolg van harde werk is.” – Dawid Grayson –
26 April 2018