Oueromsendbrief 38 van 2018

Geagte Ouers

LIEF
Ons hartlike gelukwense gaan aan Mev. Schoeman en haar man wie se baba die 13de November gebore is. Mag u net vreugde en baie liefde van hierdie nuwe klein wonderwerkie ontvang.

LEED
Baie sterkte aan Mev. Morkel wat ‘n baie groot operasie moet ondergaan. Ons glo dat dit ‘n groot sukses sal wees en bid haar ‘n spoedige herstel toe.

KLEREBANK
Namens die skool wil ons graag vir Mev. Annetjie Eddie baie dankie sê vir haar bereidwilligheid om haar tyd op te offer om in die klerebank te werk. Ons hier by D.F. het groot waardering daarvoor. Die klerebank sal die 7de tot die 9de Januarie 2019, 9uur tot 10uur oop wees.

AFLOSPERSONEEL
Baie dankie dat Frieda Saunders (Mev. Morkel), Alzaan Botha (Mev. Hills) en Luzaan Du Plessis
(Mev. Schoeman) bereid is om waar te neem in die poste. Dit is altyd lekker om te weet ons kan op u staat maak.

PRYSUITDELINGS
Gr 1 – Gr 3-prysuitdeling – 29 November 2018 om 18:00 te Kompas Gemeente.
Gr 4 – Gr 7-prysuitdeling – 4 Desember 2018 om 18:00 te Kompas Gemeente.

SKOOL SLUIT: 12 DESEMBER 2018
Die skool sluit Woensdag, 12 Desember 2018, en heropen op 9 Januarie 2019. Leerders kan hulle rapporte vanaf 08:00 tot 09:00 by hulle registeronderwysers kry.

2019 SKOOL KWARTALE
Kwartaal 1: 9 Januarie 2019 – 15 Maart 2019
Kwartaal 2: 2 April 2019 – 14 Junie 2019
Kwartaal 3: 9 Julie 2019 – 20 September 2019
Kwartaal 4: 1 Oktober 2019 – 4 Desember 2019

SKOOLFONDSREKENING
Alle uistaande skoolgelde moet teen einde November 2018 ten volle vereffen wees om oorhandigings te vermy.

“LOCKERS”
Bestaande “lockers” van 2018 moet asseblief voor of op 14 November 2018 ontruim, slotte verwyder en netjies agtergelaat word.
Leerders wat belangstel in ‘n “locker” vir 2019 (slegs vir Gr 4-7) kan vanaf Maandag, 19 November 2018, aansoek doen vir die nuwe jaar. LET ASSEBLIEF daarop dat almal weer aansoek moet doen vir ‘n nuwe “locker” vir 2019, by Larissa/Magriet in die kantoor. Leerders sal in kennis gestel word as die aansoek suksesvol was.

“LOCKER” FOOIE:
R300-00 per jaar.
BETAALBAAR IN 2 PAAIEMENTE:
R150 Januarie 2019
R150 Julie 2018

GEMEENSKAPSPROJEK
Ons doen ‘n beroep op ons ouers om asseblief volgende Vrydag, 23 November 2018, slegs een blikkie kos per gesin, skool toe te stuur. Dit is ons bydrae tot ons gemeenskap.

KOOR
Sondag, 18 November 2018, is daar ‘n optrede by NG Kerk Brackenhurst, Alberton, op die hoek van Hennie Alberts-en Leverstraat. Indien dit vir u moontlik is om dit by te woon, sal ons dit hoog op prys stel. Lede moet om 16:30 daar wees. Die diens begin 18:00 en ons behoort om 19:00 klaar te wees. Hulle sal daar ‘n worsbroodjie ontvang.
Baie dankie vir u ondersteuning gedurende die jaar.

KOEKVERKOPING
Baie dankie aan al die graad 4-ouers wat ruim bygedra het en behulpsaam was met die verkope. Ons samel ‘n pragtige bedrag van R10300.00 in.

“Moed is genade onder groot druk.” -Ernest Hemingway-
15 November 2018