Oueromsendbrief 03 van 2019

Toetsrooster Kwartaal 1 – 2019

Gr. 4 -729 Januarie Afrikaans
31 JanuarieEngels
4 FebruarieSW: Geskiedenis
13 FebruarieLO / LW
14 FebruarieSW: Geografie
19 FebruarieWiskunde
Slegs Gr 4 – 618 FebruarieNW & TEG
Slegs Gr 78 FebruarieEBW
11 FebruarieKK
18 FebruarieNW

Geagte Ouers

EMFULENI WELSYN
Daar is ‘n baie groot behoefte aan blikkieskos by Emfuleni Welsyn. Indien u dit goed vind om hierdie organisasie te ondersteun, kan u tot en met Vrydag, 1 Februarie 2019, ‘n blikkie kos kantoor toe stuur. Ons sal dit dan aan hulle besorg. Baie dankie vir u samewerking in hierdie verband.

SUBSIDIES
Aansoeke vir subsidievorms (Graad 1 tot 7), kan by Magriet in die kantoor afgehaal word.
Aansoeke sluit op Donderdag, 28 Februarie 2019. Vorms moet asseblief volledig voltooi wees.

Atletiekdatums.
25 Januarie Eligwa
1 Februarie Driehoek
8 Februarie Tuis
15 Februarie Interlaer (H/S Transvalia)
18 Februarie Area kampioenskappe
21 Februarie Distrikkampioenskappe (DP De Villiers)
1 & 2 Maart Provinsiale kampioenskappe
14 – 16 Maart Nasionale kampioenskappe (Germiston)

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS
Ons doen ‘n dringende beroep op ons ouers om ons met die volgende reëlings te help. Geen ouer mag op huiseienaars se sypaadjies stop om leerders op- en af te laai nie. Die huiseienaars sal self stappe neem indien ons nie aan hierdie opdrag gehoor gee nie.

SKAAK
Skaakoefening hervat op Woensdag, 30 Januarie 2019.
0/9: Woensdae van 13:15 tot 14:30 in klaskamer 52 by Mev. B. Brits.
0/11: (Gr. 4+5) Woensdae 14:00 tot 15:00 in klaskamer 39 en Mediasentrum
0/13: (Gr. 6+7) Woensdae 14:00 tot 15:30 in klaskamer 39

Bring eie skaakstel saam.

GRAAD R EN GRAAD 1
Gr R en gr 1 sal tot en met Vrydag, 25 Januarie 2019, om 12:00 verdaag. Vanaf Maandag, 28 Januarie 2019, kom Graad R- en Graad 1-leerders gewone tyd uit: d.w.s. 07:30 tot 13:00

REDENAARS
Almal wat privaat wil inskryf vir ATKV – Redenaars moet voor 14 Februarie 2019, hul inskrywingsgeld van R185 by Mev. Verster inbetaal.
Geen laat inskrywings sal plaasvind nie. Let asseblief daarop dat die res van die skool later aan Radikale Redenaars sal deelneem.

ADVERTENSIEBORDE
Indien u sou belangstel om u besigheid te adverteer, kan u ‘n advertensiebord teen die skool se palisade omheinings laat opsit teen R2 200 per jaar. Kontak gerus vir Larissa by die kantoor vir meer besonderhede.

VAKSAKKIES
Daar is verskillende kleure vaksakkies wat bestel kan word in die kantoor @ R40.

DF-groete

Geluk bestaan nie uit wat jy besit nie, maar uit wat jy geniet.” -Phil Bosmans-