Oueromsendbrief 05 van 2019

Geagte Ouers

LEED
In Psalm 46:1+2 lees ons dat God vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming is, Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Ons skool se harte is stukkend en ons gebede gaan uit na die gesinne van Roydon Olckers, Marli Currie, Jandré Steyn en Marnus Nagel nadat hulle lewens so skielik met ‘n fratsongeluk beëindig is. Ons dink ook aan die kinders wat in die hospitale is en bid vir ‘n spoedige, volkome genesing.
Ons bid dat God u in hierdie baie hartseertyd sal vertroos en weet dat Hy ons nooit alleen sal laat nie, want Hy sorg vir Sy kinders.

VRYDAG, 8 FEBRUARIE 2019
U kan u kinders Vrydag, 8 Februarie 2019, 12:00 by die skool kom afhaal. Die personeel gaan 3 van ons ou leerders se begrafnisse/ gedenkdienste bywoon. Indien dit nie moontlik is om u kind om 12:00 te kom haal nie, sal hier tot 13:45 onderwysers by die skool wees om toesig te hou.

INDIVIDUELE FOTO’S
Ons gaan op Woensdag, 20 Februarie 2019, individuele foto’s van elke leerling by die skool neem. Sien brief aangeheg.

ATLETIEK
Die tuis-atletiekbyeenkoms sal nie meer op 8 Februarie 2019, plaasvind nie, maar 12 Februarie 2019.

INTERLAER, 15 FEBRUARIE 2019
Die interlaer-atletiekbyeenkoms vind op 15 Februarie 2019, plaas. Daar is ‘n gesamentlike besluit deur al die betrokke laerskole geneem dat die nie-atlete op daardie dag by die huis moet bly (sluit die Graad R-leerders in).
Atlete wat in die interspan is, moet in atletiekdrag deelneem wat by die skool te koop is.

SKAAK
NB. 0/11-en 0/13-spelers moet daarop let dat die tye vanaf Woensdag (13 Februarie 2019) verander.
Tye sal voortaan van 16:30 tot 17:30 wees
Plek – kamer 39
Almal wat gekies is MOET teenwoordig wees. Finalisering van spanne vind later plaas.

0/9 se oefentye bly soos gereël. Die span sal ook eers later gefinaliseer word. Basiese kennis van skaak is baie belangrik.

KOEKVERKOPING
Baie dankie aan al die graad 4-ouers wat ruim bygedra het en behulpsaam was met die verkoping. Ons samel ‘n pragtige bedrag van R11006.00 in

BOEKUITSTALLING
Daar sal op 26 en 27 Februarie 2019, vanaf 08:00 tot 14:30, ‘n boekuitstalling en –verkoping in die saal by die skool wees. Ondersteun asseblief ook hierdie inisiatief.

SUBSIDIES
Aansoeke vir subsidievorms (Graad 1 tot 7), kan by Magriet in die kantoor afgehaal word.
Aansoeke sluit op Donderdag, 28 Februarie 2019. Vorms moet asseblief volledig voltooi wees.

DF-groete

“Die vreugde van hartseer lê in die troos wat ‘n mens kan kry: Gód se troos.” -Johan Smit-