Oueromsendbrief 06 van 2019

Geagte Ouers

BAIE DANKIE
Boodskap van wyle Marli Currie se ouers:
Baie dankie vir elke oproep, bystand, blomme, donasies en eetgoed wat ons gedurende ons hartseertyd van u ontvang het. Ons opregte waardering daarvoor.

INTERLAER, 15 FEBRUARIE 2019
Die interlaer-atletiekbyeenkoms vind op 15 Februarie 2019, plaas. Daar is ‘n gesamentlike besluit deur al die betrokke laerskole geneem dat die nie-atlete op daardie dag by die huis moet bly (sluit die Graad R-leerders in).
Atlete wat in die interspan is, moet in atletiekdrag deelneem wat by die skool te koop is.
As gevolg van die heerlike reën wat ons die afgelope paar weke geniet het, kon ons ongelukkig aan geen atletiekbyeenkomste (tuis en weg) deelgeneem het nie. Ons is jammer dat ons atlete nie aan kompetisie vóór die Interlaer, blootgestel is nie.
Indien dit Vrydag, 15 Februarie 2019, reën, sal dit vir ál ons leerders ‘n gewone skooldag wees. Die Interlaer sal dan Maandagmiddag, 18 Februarie 2019, en Dinsdagmiddag, 19 Februarie 2019, by Transvalia plaasvind. Die onderskeie items sal op ‘n nuwe program met nuwe tye aan ons leerders deurgegee word.

VAKANTE POS
Graad R-assistentepos beskikbaar te Laerskool DF Malherbe. Aanvangsdatum: 2 April 2019. E-pos of faks u aansoeke voor of op 8 Maart 2019. E-pos: kantoor@ldfm.co.za Faks: 0169324777

INDIVIDUELE FOTO’S
Ons gaan op Woensdag, 20 Februarie 2019, individuele foto’s van elke leerling by die skool neem. Sien brief aangeheg.

WATERKASKENADES: 14 MAART 2019
Dit is vir al die leerders vanaf graad R – 7. Die rugbyveld gaan vol waterglybane, springkastele en vele meer pretaktiwiteite wees. Dit kos R50 per leerder en die bedrag kan solank by die klasonderwysers inbetaal word. Daar sal ook heerlike eetgoed op die dag te koop aangebied word. Die graad R-leerders se waterspele vind by hulle klasse plaas.

RUGBY

Span Afrigters Oefendae Oefentye
0/9 Mnr. Nel Maandae, Dinsdae en Donderdae 14:00 – 15:00
0/10 Mnr. Purcell Maandae, Dinsdae en Donderdae 14:00 – 15:00
0/11 Mnr. Venter
Mnr. Dednam
Maandae, Dinsdae en Donderdae 14:00 – 15:00
2de span Mnr. Hills
Mnr. Hattingh
Maandae, Dinsdae en Donderdae
14:45-15:45
1ste
span
Mnr. Scheepers Maandae, Dinsdae en Donderdae 14:45-15:45

NETBAL
Netbaloefening begin Maandag, 18 Februarie 2019, vir 0/10 – 0/13.
Oefentye:
0/10, 0/12 en 0/13, direk na skool tot 15:00
0/11, direk na skool to 15:30
Elke Maandag, Dinsdag en Donderdag.
Afrigters:
0/10 – Mev. Mattheüs en Mej. Geldenhuys en Mej. Oosthuysen
0/11 – Mej. Cranswick, Mev. Breet en Mev. Strydom
0/12 – Mev. Bosch, Mev. Dunker en Mev. Marais
0/13 – Mev. Munnik, Mev. Brits en Mev. De Kock

MINI-NETBAL
Oefening begin Maandag, 25 Februarie 2019.
Oefentye: 13:15 tot 14:15
Afrigters:
Gr 1 = Mev. Engelbrecht, Mej. Oosthuizen, Mej Erasmus en Mev Oelofse
Gr 2 = Mev. Hills, Mev. Kirsten en Mev. Morgan
Gr 3 = Mev. Schoeman, Mev. Henderson en Mev. Engels
Indien daar ouers is wat bereid is om te help, kan u Mev. Kirsten kontak. Ouers mag ongelukkig nie afrig in die graad waar u kind is nie.

Mini-netbalkliniek is 1 Maart 2019, vanaf 14:00-16:30 en 2 Maart 2019, 08:00-10:30. Kostes beloop R270 en kan by Mev. Kirsten inbetaal word.

SKAAK
NB. 0/11-en 0/13-spelers moet daarop let dat die tye vanaf Woensdag (13 Februarie 2019) verander.
Tye sal voortaan van 16:30 tot 17:30 wees
Plek – kamer 39
Almal wat gekies is MOET teenwoordig wees. Finalisering van spanne vind later plaas.

0/9 se oefentye bly soos gereël. Die span sal ook eers later gefinaliseer word. Basiese kennis van skaak is baie belangrik.

KOOR
Kooroudisies vind plaas op Vrydag, 22 Februarie 2019, om 14:00 in die saal. Verlede jaar se koorlede is outomaties deel van dié koor en moet ook aanmeld op Vrydag, 22 Februarie 2019, om 14:00.

BOEKUITSTALLING
Daar sal op 26 en 27 Februarie 2019, vanaf 08:00 tot 14:30, ‘n boekuitstalling en –verkoping in die saal by die skool wees. Ondersteun asseblief ook hierdie inisiatief.

SUBSIDIES
Aansoeke vir subsidievorms (Graad 1 tot 7), kan by Magriet in die kantoor afgehaal word.
Aansoeke sluit op Donderdag, 28 Februarie 2019. Vorms moet asseblief volledig voltooi wees.

DF-groete

“Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today.” -Malcolm X-