Oueromsendbrief 09 van 2019


Geagte Ouers

SKOOL SLUIT: 15 MAART 2019
Die skool sluit 15 Maart 2019 en heropen op 2 April 2019. Leerders kom skool toe
om hulle rapporte by hulle registeronderwysers te ontvang tussen 07:15 – 08:00 en dan gaan hulle direk huis toe. Leerders trek gewone klere aan.

VEILIGHEID RONDOM INBETALING VAN GELDE
Die skool verkies dat ons ouers asseblief ‘n EFT-oorbetaling vir aktiwiteite bv. toere, skoolfonds, (wat groot bedrae behels) ens. sal doen. Dit bly die heel veiligste opsie. Indien u kontant saam met u kind skool toe stuur, moet die bedrag, datum en waarvoor dit is, asseblief agterin u kind se huiswerkboekie aangeteken word. Met ontvangs van hierdie kontantbedrag, sal die onderwyser ‘n handtekening en kwitansienommer verskaf.
Sien asseblief die voorbeeld wat aangheg is.

NB EFT-oorbetaling met die regte verwysing bv. 3CRAN01-Toer

ATLETIEK
Baie geluk aan die volgende leerders wat Vrydag, 1 Maart 2019 en Saterdag, 2 Maart 2019, aan die Gauteng-atletiekkampioenskappe deelgeneem het:

Zheete Gordon
Elouise Jansen van Rensburg
Janicka du Plooy
Daniella Grobbelaar
Divan Knoetze
Teegan Enslin
CJ Roberts
Josh Venter
Meyer Booyens
Kian du Toit
Danté Oosthuizen
Massyn Bukes
Eon le Grange
Aranza van Rooyen
Veronique van der Merwe

DF is baie trots op julle.

NETBALTOER
Baie sterkte aan ons dogters wat hierdie naweek op hul jaarlikse netbaltoer, te Nyati, gaan. Ons weet julle gaan baie leer en hou ons skool se naam hoog. Baie dankie Mev. Munnik en Mev. Brits wat ons dogters op die toer vergesel. Ry asseblief veilig.

FONDSINSAMELING: JAGKAARTJIES
Kaartjies is tans by u kind se klas te koop teen R100-00 ‘n kaartjie. ‘n Jagpakket ter waarde van R15 000 kan gewen word. Die trekking vind op 20 Mei 2019 in die skoolsaal om 18:00 plaas en troospryse sal vir die wat teenwoordig is getrek word. Die persoon wat die kompetisie wen, hoef nie noodwendig by die trekking teenwoordig te wees nie. Baie dankie vir u ondersteuning. Elke klas het 15 kaartjies ontvang. Indien ‘n klas ál hulle kaartjies verkoop, mag hulle ‘n Vrydag om 10:00 huis toe gaan.

INDIVIDUELE FOTO’S
Die leerders ontvang vandag hulle individuele foto’s. Saam met die foto’s gaan ‘n baie belangrike brief huis toe waarin die opsies van ekstra items en betaling uiteengesit word. Maak asseblief seker dat u die korrekte prosedure volg.

GRAAD R-INSKRYWINGSVORMS
Daar is vorms by die kantoor vanaf 8 April 2019, om 7:30 – 14:30 beskikbaar. Geen vorms kan elektronies gestuur word nie.
Inhandiging van vorms geskied Maandag, 15 April 2019.

HANDHAWER
Sterkte aan al ons netbal- en rugbyspanne wat Saterdag, 9 Maart 2019, te Handhawer aan die sportdag deelneem.

NETBAL
Baie geluk aan ons netbalmeisies wat vir die D8-spanne verkies is en vandag, 7 Maart 2019, aan die Sedibeng-proewe gaan deelneem.
0/12: Marizaan van der Walt, Uné Seyffert, Aneské Bezuidenhout, Mckenzie Burger en Liné van der Berg.
0/13: Jenna Kriese, Chelandré Hebler, Anè du Plooy en Veronique van der Merwe.
DF is baie trots op julle.

SKAAK
Daar sal ‘n laaste skaakoefening die kwartaal vir al die drie spanne (0/9, 0/11 en 0/13) op Woensdag, 13 Maart 2019, wees. Tye bly soos vooraf gereël.

Die 0/11-en 0/13-spanne oefen ook in die vakansie op Woensdag, 27 Maart 2019 en Donderdag, 28 Maart 2019, vanaf 16:00 tot 17:30.

WATERKASKENADES: 14 MAART 2019
Dit is vir al die leerders vanaf graad R – 7. Die rugbyveld gaan vol waterglybane, springkastele en vele meer pretaktiwiteite wees. Dit kos R50 per leerder en die bedrag kan solank by die klasonderwysers inbetaal word. Daar sal ook heerlike eetgoed op die dag te koop aangebied word. Die graad R-leerders se waterspele vind by hulle klasse plaas.

KOEKVERKOPING
Baie dankie aan al die graad 1-ouers wat ruim bygedra het en behulpsaam was met die verkoping. Ons samel ‘n pragtige bedrag van R12 482.00 in.

DF-groete

“Die treë na die verwesenliking van ‘n visie is geloof in aksie” -JH-
07 Maart 2019