Oueromsendbrief 12 van 2019


Geagte Ouers

DONDERDAG, 18 APRIL 2019
Op Donderdag, 18 April 2019, sal die skool om 13:00 verdaag. Geen akademie sal verloor word nie, want ons volg ‘n spesifieke rooster. Dus gee dit u kans om u reëlings vir die langnaweek te tref.

INTERNET-OORBETALINGS
Ons wil graag ‘n beroep op al ons ouers doen om u verwysingsnommer van internet-oorbetalings van u kind aan te dui bv. 3CRAN01. Ons het inbetalings ontvang, maar weet nie wie die kind is vir wie die geld oorbetaal is nie. Dit skep nogals probleme.

PUBLIEKE VAKANSIEDAE
Ons herinner u daaraan dat Vrydag, 19 April 2019, Maandag, 22 April 2019 en 1 Mei 2019, vakansiedae is vir ons DF-leerders en –personeel. Alle afdelings van die skool sal dus gesluit wees. MOET ASSEBLIEF NIE U KIND ONNODIG UIT DIE SKOOL HOU NIE, AANGESIEN ONS REEDS MET ASSESSERING BEGIN HET.

KASKAR
Let asseblief op die kaskarwedren van môre, 12 April 2019, se tye.
‘n Pretwedren tussen onderwysers en ouers sal tussen 18:30-19:00 plaasvind.

NUWE REGISTRASIE VIR 2020 VIR GRAAD 1
Die e-platvorm vir aansoeke tot toelating vir 2020 open op 13 Mei 2019. Ouers wie nie toegang tot die internet het nie, kan by die skool kom aansoek doen.

Alhoewel u kind tans in Graad R by ‘n skool is, gee dit hom/haar nie outomaties plek by daardie skool in Graad 1 nie.
Die keuring word streng deur die aanlyn-registrasie beheer.

GRAAD R-INSKRYWINGSVORMS
Daar is vorms by die kantoor om 7:30 – 14:30 beskikbaar. Geen vorms kan elektronies gestuur word nie.
Inhandiging van vorms geskied Maandag, 15 April 2019.

SKAAK
Baie geluk aan al drie ons skaakspanne. Al die wedstryde wat ons teen Eligwa en Kollegepark gespeel het, is deur DF gewen. Ons is baie trots op julle.

RUGBY
Baie geluk aan die volgende seuns wat deur is na die finale Valke Sedibeng-proewe:
0/12 Jonathan Roets
0/13 Hennie du Plessis, Juandré van Tonder

EKSAMENROOSTER APRIL/MEI 2019
Kwartaal 2 Eksamen 2019

16 April Afrikaans (Skryfstukke)
18 April Engels (Skryfstukke)
29 April TEG- Graad 7
30 April Geografie
2 Mei Afrikaans
7 Mei Wiskunde
9 Mei EBW- Graad 7
14 Mei Engels
16 Mei NW/TEG
21 Mei LO
23 Mei Geskiedenis
28 Mei KK- Graad 7

NETBAL
Sterkte aan ons netbaldogters wat Saterdag, 13 April 2019, in Boksburg by E. G. Jansen aan die Gauteng-proewe gaan deelneem. Hulle is:
0/12 Marizaan van der Walt, Uné Seyffert
0/13 Jenna Kriese, Veronique van der Merwe

INDIVIDUELE FOTO’S
Klas- en individuele foto’s was op 20 Februarie 2019, van die leerders geneem. Bestellings werk soos volg: Die leerders het ‘n poskaartgrootte foto soos pakket uiteengesit met ‘n voorbeeld aangeheg, met ‘n bestelvorm en koevert ontvang. Foto’s kan bestel word tot en met môre, 12 April 2019.

MINI-RUGBYDAE
4 Mei 2019 – Kollegepark
18 Mei 2019 – DF Malherbe
25 Mei 2019 – Buffelspoort
1 Junie 2019 – Vaalrivier

FONDSINSAMELING: JAGKAARTJIES
Kaartjies is tans by u kind se klas te koop teen R100-00 ‘n kaartjie. ‘n Jagpakket ter waarde van R15 000 kan gewen word. Die trekking vind op 20 Mei 2019 in die skoolsaal om 18:00 plaas en troospryse sal vir die wat teenwoordig is getrek word. Die persoon wat die kompetisie wen, hoef nie noodwendig by die trekking teenwoordig te wees nie. Baie dankie vir u ondersteuning. Elke klas het 15 kaartjies ontvang. Indien ‘n klas ál hulle kaartjies verkoop, mag hulle ‘n Vrydag om 10:00 huis toe gaan.

WINTERSDRAG – GRAAD 1

SEUNS EN DOGTERS
Skoolsweetpak
Graad 1-hempie
Skooltrui en/of dik DF-baadjie (kan saam met rok, grys hemp, wit hemp, sweetpak of grys broek gedra word)
Grys broek –grys hemp (seuns)
Grys broek – wit hemp (dogters)
Swart skoolskoene
Op Vrydae trek leerders hul skoolsweetpak aan met swart skoolskoene
Slegs rooi, swart of wit serpe.
Slegs die skool se kleure vir haarlinte
GEEN TEKKIES!!!!

WINTERSDRAG – GRAAD 2 – 7

SEUNS EN DOGTERS
Skoolsweetpak
Skooltrui en/of dik DF-baadjie (kan saam met rok, grys hemp, wit hemp, sweetpak of grys broek gedra word)
Grys broek –grys hemp (seuns)
Grys broek – wit hemp (dogters)
Swart skoolskoene
Op Vrydae trek leerders hul skoolsweetpak aan met swart skoolskoene
GEEN TEKKIES!!!!

GRAAD 6-FONDSINSAMELING
Kaartjies is beskikbaar by enige graad 6-leerder asook in die kantoor.

DF-groete

“Die siel sou nie ‘n reënboog kon hê as die oë nie trane gehad het nie”. -John Vance Cheyney-
11 April 2019