Oueromsendbrief 20 van 2019


Geagte Ouers

SKOOL SLUIT: 14 JUNIE 2019
Die skool sluit 14 Junie 2019 en heropen op 9 Julie 2019. Leerders kom skool toe
om hulle rapporte by hulle registeronderwysers te ontvang tussen 07:15 – 08:00 en dan gaan hulle direk huis toe. Leerders trek gewone klere aan.

“LOCKERS”
Die 2de paaiement van R150 is betaalbaar tot en met 9 Julie 2019. Indien u van internetbetaling gebruik maak, gebruik asseblief u verwysingsnommer + locker.
Indien die locker nie vereffen word soos versoek nie, behou Laerskool DF Malherbe die reg om die locker leeg te maak en aan ‘n ander leerder te verhuur.

NETBAL
Baie geluk aan die 0/10A-netbalspan wat Sedibeng-wenners is, asook 0/10B-netbalspan wat Sedibeng-naaswenners is. Baie geluk ook aan die 0/12A-netbalspan wat 4de in hul liga geëindig het. DF is trots op julle!

RUGBY
Baie geluk aan die O/11- en O/12-rugbyspanne wat in die finaal gespeel het. DF is trots op julle!

MINI-HOKKIE
Oefening vir alle O/7- tot O/9-seuns en dogters begin 9 Julie 2019.
Oefentye: Maandae, Dinsdae en Donderdae vanaf 13:15 – 14:15 vir alle mini-hokkiespanne.

HOKKIE
Seuns – 0/11 A&B en 2de span proewe:
Donderdag, 6 Junie 2019, 14:00 – 15:30
Vrydag, 7 Junie 2019, 14:00 – 15:30

Onthou asseblief dat kouse vir alle spanne, behalwe 1ste spanne, by Juffrou Elsebé Engels aangekoop kan word teen R75 per paar.
Klere vir die spelers (behalwe 1ste span) bly dieselfde as laasjaar. Sodra die spanne gekies is, sal daar briewe vir bestellings uitgaan.

KOEKVERKOPING
Baie dankie aan al die graad 2-ouers wat ruim bygedra het en behulpsaam was met die verkope. Ons samel ‘n pragtige bedrag van R11850.00 in.

HOP-AAND, 13 JUNIE 2019
Hier is nou ‘n gulde geleentheid om DF se bankrekening ‘n hupstoot te gee. Indien dit moontlik is, vra ons dat ons ouers asseblief die Silverado Spur, Rocomamas en Ocean Basket op ons Hop-aand, 13 Junie 2019, sal ondersteun. Die Spur skenk 20 x R50-geskenkbewyse aan ons skool. 5% van elke rekening van ons DF-ouers kom terug in ons skool se bankrekening. Ocean Basket gee 10% van al ons DF-ouers se rekeninge terug aan die skool.
Dit is die ideale geleentheid om te gaan uiteet terwyl u kinders veilig by die skool hulself gate uit geniet.
Toegangskaartjie – R20
Combo-kaartjie – R50

GRAAD 6-FONDSINSAMELING
Kaartjies is beskikbaar by enige graad 6-leerder asook in die kantoor.

MINI-KRIEKET
Alle graad 1 tot 3-seuns en -dogters is welkom om saam te kom mini-krieket speel. Oefening begin Donderdag, 11 Julie 2019, van 16:30 tot 17:30. Die wedstryde is op Saterdae.

Indien daar ouers is wat bereid is om met afrigting te help, voltooi asseblief die afskeurstrokie:

Naam en van (kind):_____________________________ Graad:___________________
Ouer naam en van:_________________________________________________
Kontaknommer:____________________________
Ek sal help met die afrigting: Ja / Nee
Naam en van: _____________________________________________
Kontaknommer: ________________

DF-groete

“Jy is nooit volledig geklee sonder ‘n glimlag nie!” -Martin Charmin-
-06 Junie 2019