Oueromsendbrief 33 van 2019


Geagte Ouers

Welkom terug aan al ons ouers en leerders, asook aan Mev.M.Strydom wat terug is van bevallingsverlof! Baie sterkte vir die laaste kwartaal van 2019!
Ons wil ons Graad 6- & 7- leerders wat vanaf 7 Oktober – 11 Oktober op hul verskeie toere gaan, ‘n veilige reis toewens. Mag julle dit baie geniet en hou D.F. se naam hoog!

VEILIGHEID NÁ SKOOLURE
Die hekke by die tennisbane en ou Gr R-klasse sluit om 14:15. Hierdie reëling is ter wille van ons leerders se veiligheid.

ATLETIEKUITDUNNE
Atletiekuitdunne sal op 14 en 15 Oktober 2019 vanaf 14:00-15:00 en 15:00-16:00 plaasvind. Ons moedig die leerders aan om asseblief die uitdunne getrou by te woon.

INTERNETOORBETALINGS
Ons doen ‘n beroep op ons ouers om seker te maak dat alle betalings met die korrekte verwysings gegee word. Vorige maande se betalings sonder verwysings, is reeds na ‘n algemene rekening geskuif. Ons vra dus dat alle betalings wat gemaak word, die korrekte verwysing moet hê.

SPORTFOTO’S
Alle sportfoto’s is die 10de September 2019, geneem. Die koste van die foto’s beloop R30 per foto en kan by die afrigters of onderwysers inbetaal word. U het nog tyd tot die 4de Oktober 2019 om bestellings te plaas. Daarna beskou ons dit as afgehandel en láát bestellings sal ongelukkig nie hanteer kan word nie.

DF-BLIKPROJEK
Spaar! Spaar! Spaar! 
Neem asseblief kennis, om in aanmerking te kom vir die eerste rondte se prys van R1 000 moet vol blikke op 7 Oktober 2019, by die kantoor ingehandig word. Ons vra asseblief om geen 1-, 2- of 5 sent munte in die blikkies te sit nie.

DF-HUISWERKBOEKIE 2020
Ons is hard besig om ‘n DF-huiswerkboekie te laat druk en die kompetisie vir die voorblad is reeds aan die leerders deurgegee. Dit beloop R20 per inskrywing(sluitingsdatum 4 Oktober 2019). Ons vra groot asseblief hulp van adverteerders vir die boekie. Indien u bereid is om ‘n advertensie in die boekie te plaas, kan u vir Mev Meijer skakel (076 392 5717) vir meer inligting. Dankie vir u getroue ondersteuning.

SKAAK
Alle leerders wat in die 2020 spanne (o/9; o/11 en o/13) wil wees, moet Saterdag, 12 Oktober 2019, aan die uitspele vir ‘n plek, kom deelneem.
Ons gaan in samewerking met Sedibeng-skaak ‘n skaaktoernooi by die skool aanbied. Medaljes vir 1ste, 2de en 3de plekke kan in elke afdeling gewen word. Alle inligting is op die inskrywingsvorm (sien keersy) beskikbaar of by www.sedchess.co.za.
NB!! Inskrywings sluit Donderdag, 10 Oktober 2019, om 21:00. GEEN INSKRYWINGS KAN BY DIE SKOOL GEDOEN WORD NIE.

Navrae:
Annè Huisamen 083 225 3027
Annali Grobler 082 562 3255
Oefen solank en kom wys wie die beste skuiwe kan maak!

BOEKBEKENDSTELLING
Die skrywer, Elana Alberts, gaan 11 Oktober 2019, by die graad R- en graad 1-maats kom kuier. Sy gaan haar boek, “As Klaas Vakie se sand nie werk nie!”, bekendstel. Boekies sal ook ná die tyd te koop wees teen R80.

EKSAMEN – NOVEMBER 2019
Eksamenrooster – November 2019

Gr 4Gr 5Gr 6Gr 7
5 NovemberEBW
6 NovemberAfr
7 NovemberLVSW (Geografie)KKNW
8 NovemberAfrikaansWiskundeSW (Geografie)LO
11 NovemberNW & TEGAfrikaansAfrikaansSW (Gesk)
12 NovemberWiskundeNW/TEGWiskundeEngels
13 NovemberSW (Geografie)EngelsEngelsWiskunde
14 NovemberEngelsSW (Gesk.)NW & TegSW (Geografie)
15 NovemberSW (Gesk.)KKSW (Gesk.)TEG
18 NovemberKKLVLVKK

25 November – Prysuitdeling Gr 1 – 3
26 November – Prysuitdeling Gr 4 – 7
4 Desember – Rapporte en skool sluit vir leerders

DF-groete
“Daarom – iemand wat aan Christus verbind is, is ‘n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” -2 Korintiërs 5:17 –

3 Oktober 2019