Oueromsendbrief 34 van 2019


Geagte Ouers

ATLETIEKUITDUNNE
Atletiekuitdunne sal op 14 en 15 Oktober 2019 vanaf 14:00-15:00 en 15:00-16:00 plaasvind. Ons moedig die leerders aan om asseblief die uitdunne getrou by te woon.

INTERNETOORBETALINGS
Ons doen ‘n beroep op ons ouers om seker te maak dat alle betalings met die korrekte verwysings gegee word.
Vorige maande se betalings sonder verwysings, is reeds na ‘n algemene rekening geskuif.
Ons vra dus dat alle betalings wat gemaak word, die korrekte verwysing moet hê.

ATETIEK
Voorseisoen oefening het reeds begin. Kom asseblief by die oefening uit.
Daar is by DP de Villiers voorseisoen byeenkomste wat 19 en 26 Oktober 2019 plaasvind, asook 2 en 9 November 2019. Meer inligting is beskikbaar by Mev Karin-Mari Pretorius in haar kantoor. Die byeenkomste is nie verpligtend nie.

DF-HUISWERKBOEKIE 2020
Ons is hard besig om ‘n DF-huiswerkboekie te laat druk en die kompetisie vir die voorblad is reeds aan die leerders deurgegee. Dit beloop R20 per inskrywing(sluitingsdatum 4 Oktober 2019). Ons vra groot asseblief hulp van adverteerders vir die boekie. Indien u bereid is om ‘n advertensie in die boekie te plaas, kan u vir Mev Meijer skakel (076 392 5717) vir meer inligting. Dankie vir u getroue ondersteuning.

SKAAK
Alle leerders wat in die 2020 spanne (o/9; o/11 en o/13) wil wees, moet Saterdag, 12 Oktober 2019, aan die uitspele vir ‘n plek, kom deelneem.
Ons gaan in samewerking met Sedibeng-skaak ‘n skaaktoernooi by die skool aanbied. Medaljes vir 1ste, 2de en 3de plekke kan in elke afdeling gewen word. Alle inligting is op die inskrywingsvorm (sien keersy) beskikbaar of by www.sedchess.co.za.
NB!! Inskrywings sluit Donderdag, 10 Oktober 2019, om 21:00. GEEN INSKRYWINGS KAN BY DIE SKOOL GEDOEN WORD NIE.
Navrae: Annè Huisamen 083 225 3027
Annali Grobler 082 562 3255
Oefen solank en kom wys wie die beste skuiwe kan maak!

RUGBY
Ons gaan die 21ste Oktober 2019 ons proewe hou vir 2020 toerspan. Slegs vir graad 5 en 6 leerders.

BOEKBEKENDSTELLING
Die skrywer, Elana Alberts, gaan môre, 11 Oktober 2019, by die graad R- en graad 1-maats kom kuier. Sy gaan haar boek, “As Klaas Vakie se sand nie werk nie!”, bekendstel. Boekies sal ook ná die tyd te koop wees teen R80.

EKSAMEN – NOVEMBER 2019
Eksamenrooster – November 2019

Gr 4Gr 5Gr 6Gr 7
5 NovemberEBW
6 NovemberAfr
7 NovemberLVSW (Geografie)KKNW
8 NovemberAfrikaansWiskundeSW (Geografie)LO
11 NovemberNW & TEGAfrikaansAfrikaansSW (Gesk)
12 NovemberWiskundeNW/TEGWiskundeEngels
13 NovemberSW (Geografie)EngelsEngelsWiskunde
14 NovemberEngelsSW (Gesk.)NW & TegSW (Geografie)
15 NovemberSW (Gesk.)KKSW (Gesk.)TEG
18 NovemberKKLVLVKK

25 November – Prysuitdeling Gr 1 – 3
26 November – Prysuitdeling Gr 4 – 7
4 Desember – Rapporte en skool sluit vir leerders

DF-groete
“Daarom – iemand wat aan Christus verbind is, is ‘n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” -2 Korintiërs 5:17 –

DF-groete
“Liefdevolle verhoudings is n’ gesin se beste beskerming teen die uitda- gings van die lewe.” -Bernie Wiebe –
10 Oktober 2019