Oueromsendbrief 36 van 2019


Geagte Ouers

KRIEKET
Baie geluk aan Janco Jacobs wat vir die 0/11- Suid-Gauteng krieket gekies is.

FINANSIëLE VERGADERING
Die jaarlikse finansiële vergadering word op die 25ste en 26ste November 2019 om 18:00-18:30 gehou, te Kompas Gemeente.

PRYSUITDELINGS
Die prysuitdelingdatums is soos volg. Leerders wat toekennings ontvang, sal briefies op ‘n latere stadium ontvang.
Gr. R – Gr. 3-prysuitdeling: 25 November 2019 om 18:30 te Kompas Gemeente.
Gr. 4 – Gr. 7-prysuitdeling: 26 November 2019 om 18:30 te Kompas Gemeente.

SKOOLFONDS
Ons vra dat u asseblief ag sal slaan op u nuutste skoolfondsrekening. Indien daar enige uitstaande gelde is, vra ons dat u dit asseblief sal vereffen. Ons bring dit weer onder u aandag dat die skoolfonds maandeliks vooruitbetaalbaar was oor 11 maande. Dus moet alle skoolgelde voor/op 29 November 2019 ten volle vereffen wees.

VOORPORTAALFOTO’S
Die voorportaalfoto’s van leerders wat Provinsiale of Nasionale kleure verwerf het, word Maandag, 28 Oktober 2019 geneem. Leerders moet asseblief onthou om hulle klere vir die foto’s saam te bring, asook ‘n briefie met hul naam, van en sport waarvoor foto geneem gaan word.

MINI-NETBAL 2020
Ons benodig afrigters in 2020 vir mini-netbal. Indien u bereid is om mini-netbal af te rig, kan u Mev Kirsten kontak.
Byvoorbaat baie dankie.

BOEKUITSTALLING
Daar sal vanaf 30 Oktober – 1 November 2019, 08:00-14:30, ‘n boekuitstalling en-verkoping in die saal by die skool wees. Ondersteun asseblief ook hierdie inisiatief.

BLIKPROJEK SPAAR! SPAAR! SPAAR!
Graad 7-blikke
Al die Graad 7-leerlinge se blikke moet ingehandig word, leeg of vol, op Vrydag, 1 November 2019.  Neem asseblief kennis dat die prys gaan afhang van die groepsdeelname.  Tot dusver het geen Graad 7-leerling ‘n blik ingehandig nie. Maak asseblief seker dat blikke ingehandig word by die kantoor voor of op 1 November.  Onthou, ‘n boete sal op verlore blikke gehef word.
Aan die res van die leerlinge: Die volgende rondte eindig 24 Januarie 2020. Dit is die week nadat die skool begin het.  Dit gee julle genoeg tyd om te spaar en julle blikkies lekker vol te kry.  Pryse sal volgende week aangekondig word. Hou die nuusbrief dop.

VAKANTE POS
Vakature beskikbaar vir die pos van ‘n Graad R-onderwyseres (Formele Toepaslike Onderwyskwalifikasie ‘n vereiste) asook 2 x assistent poste (ECD diploma ‘n vereiste). Aanvangsdatum: 1 Januarie 2020. E-pos of faks u aansoeke voor of op 28 Oktober 2019. E-pos: kantoor@lsdf.co.za Faks: 0169324777

EKSAMEN
Eksamenrooster – November 2019

25 November
Prysuitdeling Gr 1 – 3
26 November
Prysuitdeling Gr 4 – 7
4 Desember
Rapporte en skool sluit vir leerders

EKSAMENGEBED

Die Here is my herder
waarvoor sal ek bang wees?
Hy laat my die eksamenkamer
rustig binne gaan.
Hy verlig my verstand
Hy lei my in die kennis van geleerdheid
om Sy Naams ontwil.

Al kyk ek na die vraestel
en die vrae is moeilik
sal ek kalm bly,
want Hy is by my.

Die goedheid van my onderwysers
en wat hulle my geleer het,
sal vrug dra en ek sal leef
om Sy naam te loof
tot in ewigheid.
AMEN

DF-groete
24 Oktober 2019