Oueromsendbrief 37 van 2019


Geagte Ouers

LO-KURRIKULUM
Ons ouers moet asseblief op die webtuiste ‘www.education.gov.za’ gaan lees indien daar enige navrae oor die LO-kurrikulum is. Die Departement van Onderwys het dit saamgestel en moedig ouers aan om hulleself daarvan te gewis.

EKSAMEN-NOVEMBER 2019
Baie sterkte vir die eksamen wat voorlê. Die skool sal vanaf 7 November 2019, vir al die graad 4-tot 7-leerlinge, om 13:00 uitkom.
Elke leerder het vandag eksamenreëls ontvang. Gaan asseblief dit saam met u kind deur.

LEIERSKAMP: 1-3 NOVEMBER 2019
Sterkte aan 2020 se leiers en personeel wat na ‘n leierskamp te Camp Discovery gaan. Geniet dit en kom asseblief weer veilig terug.

FINANSIëLE VERGADERING
Die jaarlikse finansiële vergadering word op die 25ste en 26ste November 2019 om 18:00-18:30 gehou, te Kompas Gemeente.

KOEKVERKOPING
Gr 6 hou môre, 1 November 2019, ‘n heerlike koekverkoping. Kom met sakke vol geld om hulle te ondersteun.

“LOCKERS”
Bestaande “lockers” van 2019 moet asseblief voor of op 18 November 2019 ontruim, slotte verwyder en netjies agtergelaat word.
Leerders wat in 2020 lockers wil huur, moet van vooraf aansoek doen vanaf die 15de Januarie 2020. Aansoeke is by Mev Magriet Labuschange in die kantoor beskikbaar. Kostes beloop R300 vir die jaar.

MIDDELAFSTAND
Oefening is klaar vir die res van die jaar. Atlete moet asseblief ‘n oefenprogram by Mev Karin-Mari Pretorius in haar kantoor gaan haal.

KOOR
Die koor tree Vrydag, 8 November 2019, tydens ‘n Kerssangsdiens by Hoërskool Articon in Vaalpark op. Die verrigtinge begin om 18:00. Die leerders moet 17:30 daar wees, geklee in hul somersdrag. Al die ouers is welkom.
Daar sal môre, 1 November 2019, oefening wees vanaf 14:00 tot 15:00.

BOEKUITSTALLING
Daar sal vandag, 31 Oktober en môre, 1 November 2019, 08:00-14:30, ‘n boekuitstalling en-verkoping in die saal by die skool wees. Ondersteun asseblief ook hierdie inisiatief.

SKOOLFONDS
Ons vra dat u asseblief ag sal slaan op u nuutste skoolfondsrekening. Indien daar enige uitstaande gelde is, vra ons dat u dit asseblief sal vereffen. Ons bring dit weer onder u aandag dat die skoolfonds maandeliks vooruitbetaalbaar was oor 11 maande. Dus moet alle skoolgelde voor/op 29 November 2019 ten volle vereffen wees.

SKAAK
Ons is baie trots op een van ons spelers, Mignon Goosen. Na baie, baie harde werk, lê sy tans 10de in die land op die ranglys van Skaak Suid-Afrika vir dogters in haar ouderdom. Dit is voorwaar ‘n pragtige prestasie!!
Baie leerders ervaar in ‘n toenemende mate probleme met Wiskunde- en Wetenskaplike vaardighede. Navorsing deur verskeie instansies het getoon dat kognitiewe vlakke van kinders gestimuleer kan word en verbeter as hulle skaak speel.
“Chess: The Gymnastics of Your Mind” deur Rasumi Durais, is baie geskik vir beginners. Die boek is beskikbaar by Amazon.com of by “House of Chess” in Randburg. (Inligting is beskikbaar op die internet.)

MINI-NETBAL 2020
Ons benodig afrigters in 2020 vir mini-netbal. Indien u bereid is om mini-netbal af te rig, kan u Mev Kirsten kontak.
Byvoorbaat baie dankie.

BLIKPROJEK SPAAR! SPAAR! SPAAR!
Graad 7-blikke
Al die Graad 7-leerlinge se blikke moet ingehandig word, leeg of vol, op Vrydag, 1 November 2019.  Neem asseblief kennis dat die prys gaan afhang van die groepsdeelname.  Maak asseblief seker dat blikke ingehandig word by die kantoor voor of op 1 November.  Onthou, ‘n boete sal op verlore blikke gehef word.
Aan die res van die leerlinge: Die volgende rondte eindig 24 Januarie 2020. Dit is die week nadat die skool begin het.  Dit gee julle genoeg tyd om te spaar en julle blikkies lekker vol te kry.  
Die pryse vir ons tweede rondte is as volg:
Algehele Wenner:  R1500 geskenkbewys by Riverview Spar
Ons wil graag ook ‘n wenner uit elke graad aanwys.  Die kind wat die meeste geld kon insamel in elke graad, kry ‘n draagbare hardeskyf ter waarde van ongeveer R1000.
DUS: 7 x Graadwenners (Gr 1-7):  ‘n Draagbare hardeskyf

Baie dankie aan ons borge:
Riverview Spar vir die R1500 koopbewys.
Itec vir die 5 draagbare hardeskywe.
Nashua vir die 2 draagbare hardeskywe.

Indien enige ouer bereid is om die skool te help met ekstra borge vir pryse vir die blikprojek (dit kan kontant of enige item wees) kontak asseblief die skoolkantoor.  Ons waardeer enige hulp en stel u belangstelling in die projek hoog op prys.

“Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukkings; volhard in gebed.” -Romeine 12:12-
DF-groete
31 Oktober 2019