Oueromsendbrief 02 van 2020

Oueromsendbrief 02 van 2020
Geagte Ouers

KANTOOR
Ons kantoorblok is tans onder konstruksie. Die tydelike kantoor is tans langs die snoepie. Wees asseblief geduldig. Wanneer die bouery afgehandel is, gaan ons met ‘n baie mooi kantoor spog.

LOCKERS
Die bedrag per jaar is R300. Eerste paaiement van R150 is nou betaalbaar met ontvangs van locker. As u ‘n internetoorbetaling doen, dui asseblief u verwysingsnommer-locker (nommer van locker) aan. (Bv 3HATT01–locker 18).

ATLETIEK
Die skool sal Maandag, 27 Januarie om 13:00 sluit weens die atletiekbyeenkoms te DP de Villiers stadion. Sterkte aan ons atlete!

Atletiekdatums

27 Januarie Tuisbyeenkoms (DP de Villiers)
6 Februarie Oubaas Coetzee Prestige (Transvalia)
7 Februarie Eligwa
11 Februarie Aflosaand (DP de Villiers, word aangebied deur L/S Vryheidsmonument)
12 Februarie Driehoek byeenkoms
21 Februarie Interlaer (Tydelik)
25 Februarie Areakampioenskappe (Tydelik)
29 Februarie D8-Kampioeskappe (Tydelik)
13 &14 Maart Gautengkampioenskappe (Tydelik)

Verdere inligting sal volg soos die byeenkomste plaasvind.

Atletiekoefening sal soos volg wees:

Tyd Maandag Dinsdag Donderdag
13:20-14:10 (0/7-0/9) Naellope Naellope Naellope
14:00-15:00 Verspring
Hekkies
Hoogspring
Gewigstoot
Verspring
Hekkies
15:00-16:00 Hoogspring
Gewigstoot
Verspring
Hekkies
Hoogspring
Gewigstoot
16:00 – 17:00 Langafstande Langafstande Langafstande
17:00-18:00 (0/10-0/13) Naellope Naellope Naellope

Graad R oefen gedurende hul pouse.

KLEREBANK
Die klerebank sal op ‘n Dinsdag en Donderdag, vanaf 13:00 tot 14:00 oop wees. Indien daar ‘n krisis is, skakel Annetjie by 082 560 9456.

SKAAK
Saterdag, 25 Januarie 2020, vind die uitspeelrondtes vir almal wat graag in 2020 in een van die skoolspanne wil wees, plaas. Bring jou skaakstel saam en wees om 09:00 in die media. (Jy moet reeds kan speel). Belangstellendes se name vir Saterdag moet aan die volgende dames gegee word:

Gr. 1-3 Me. B. Brits (0/9)
Gr 4+5 Me. A. Boshoff (0/11)
Gr 6+7 Me. M. Vorster (0/13)

SKOOLGELDE
ONS WIL U DAARAAN HERINNER DAT SKOOLGELDE VOORTAAN MAANDELIKS VOORUIT BETAALBAAR IS INDIEN U NIE VAN DIE AFSLAG-OPSIE GEBRUIK MAAK NIE.

Skoolgelde 2020
Skoolgelde beloop R10 175 per kind per jaar vir graad 1 tot 7-leerlinge en R12 375 per kind per jaar vir graad R-leerlinge.
Indien u voor 29 Februarie 2020 die volle bedrag wil vereffen sal dit R9 412 per kind per jaar vir graad 1-tot 7-leerlinge wees en R11 447 per kind per jaar vir graad R-leerlinge.
Indien u voor 31 Maart 2020, die volle bedrag wil vereffen, sal dit R9 667 per kind per jaar vir graad 1-tot 7-leerlinge wees en R11 757 per kind per jaar vir graad R-leerlinge.
Vir graad 1-tot 7-leerders is dit dus R925 per maand en R1 125 vir graad R-leerders per maand.
Betaalbaar oor 11 maande.

Verskillende opsies van betaling is beskikbaar: Kontant, Internet, Debietorderstelsel, Kaartfasiliteite.
Ouers ontvang maandeliks ‘n rekening. Kwitansies word op dieselfde dag wat skoolgelde inbetaal word, uitgereik. Indien u nie die kwitansie vir gelde inbetaal, die volgende dag ontvang nie, skakel asseblief die kantoor. Ouers moet asseblief seker maak dat hulle dit ontvang.
Ter wille van effektiewe funksionering van die skool, doen ons ‘n beroep op ouers om asseblief skoolgelde gereeld te betaal.

VRYSTELLING VAN SKOOLGELDE
Subsidievorms is vanaf Maandag, 27 Januarie by Magriet in die kantoor beskikbaar. Aansoeke sluit op 28 Februarie 2020.

HANDBOEKE
Daar is ‘n eenmalige bedrag betaalbaar van R200 vir u kind se handboeke vir die jaar. Betaalbaar by u kind se klasonderwyser / internetbetaling (met korrekte verwysingsnommer en boekfooi agteraan) voor einde Februarie 2020.

SKOOLURE
Graad R en Graad 1 2020, kom om 12:00 uit tot en met 31 Januarie 2020.

Skoolure vir Graad R en Graad 1 vanaf 3 Februarie 2020:
Graad R: 07:30 – 13:00
Graad 1: 07:30 – 13:00

Skoolure vanaf 15 Januarie 2020:
Graad 2: 07:30 – 13:00
Graad 3: 07:30 – 13:00
Graad 4-7: 07:30 – 13:45

Leerders moet asseblief nie later as 07:25 afgelaai word nie. Let wel: Die klok lui reeds om 07:27, dan moet u kind reeds op die skoolterrein wees! Na 07:30 sluit die toegangshekke en moet leerders dus by die hoofingang inkom. (As leerders dus hier inkom, is hulle laat en word dit aangeteken).

PADPATROLLIE
As bestuur, het ons besluit om die padpatrolliepunt by Kabouter Kampus af te skaf ter wille van ons leerders se veiligheid.

NUWE TRUIE BY MG SCHOOLWEAR
Ons skooltrui bly die gewone swart een. Vir die ouers wat reeds die trui by MG-School wear aangekoop het, moet asb nie bekommer nie. U kind is welkom om dit te dra.

BESOEKE VAN OUERS AAN SKOOL
Hier vra ons asseblief ouers se samewerking. Indien ‘n ouer ‘n personeellid wil spreek, moet dit deur die kantoor geskied. Ouers mag nie op eie stoom na die klasse gaan en personeel se klastyd in beslag neem nie. Afsprake kan by die kantoor gemaak word. Personeel is elke dag vanaf 13:45 tot 14:15 vir afsprake beskikbaar. Indien u slegs ‘n pakkie vir u kind wil afgee, moet dit deur die kantoor gedoen word. Ouers sal by klasse weggewys word indien u nie ‘n besoekerskaart, wat u by die kantoor gekry het, kan toon nie.

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS
Ten einde verkeersvloei glad te laat verloop, doen ons ‘n beroep op ouers om leerders in Sullivanstraat op en af te laai. Ons vra ook dat ouers nie in die ingange van die skool sal stilhou nie, maar verby beweeg na die rugbyveld se kant. Die hekkie in Rameaustraat kan ook gebruik word vir op- en aflaai van leerders. Ouers en leerders moet van die padpatrollie gebruik maak.
Hou te alle tye by die padreëls en wees veral versigtig by die ingang van die tennisbane. Ons kinders is vir ons belangrik.

NUWE EPOS ADRESSE
Let asseblief op dat die eposse van die skool verander het:
Hoof van admin en finansies: info@lsdf.co.za
Admin: kantoor@lsdf.co.za
Finansies: finansies@lsdf.co.za
Invorderings: invorderings@lsdf.co.za
Sport: sport@lsdf.co.za

KOOR
Daar sal kooroudisies wees op Vrydag, 31 Januarie vanaf 14:00 – 15:00 in die saal. Slegs leerders van Graad 4 -7 word gekies vir die koor.
Daar sal dan vanaf die 7de Februarie elke Vrydag van 14:00 – 15:30 kooroefening wees. Slegs atlete sal verskoon word op die 7de Februarie. Getroue bywoning is van kardinale belang om van die koor ‘n sukses te maak.

DIE PEUSELPOT
Die peuselpot is nou volstoom aan die gang. Ons sien dat ons kinders die kos regtig baie geniet. Kosbestellings kan voorskool geplaas en betaal word. U kind ontvang dan ‘n kaartjie waarmee hy/sy hul kos pouse kan kom afhaal.
Rekeninge word slegs op ‘n “vooruitbetaal” basis gedoen. U kan dan kos via Whatsapp bestel. U kind moet dan net voorskool kaartjies by die snoepie kom afhaal. Indien dit nie moontlik is nie, sal ons die bestellings verifieer met die bestelboek. Whatsapp nommer: 072 580 4997. Ongelukkig het ons nog nie kaartfasiliteite nie, maar ons werk daaraan.

BLIKPROJEK

Spaar! Spaar! Spaar!
Weens die verbouings wat plaasvind het ons dit goedgedink om die datum van die volgende inhandiging te skuif na 3 Februarie 2020. Die ruimte by die kantoor is tans beperk, dus kan ons nie die geld tel voordat al die bouwerk afgehandel is nie.
Die pryse vir ons tweede rondte is as volg:
Algehele Wenner: R1500 geskenkbewys by Riverview Spar
Ons wil graag ook ‘n wenner uit elke graad aanwys. Die kind wat die meeste geld kon insamel in elke graad, kry ‘n draagbare hardeskyf ter waarde van ongeveer R1000.
DUS: 7 x Graadwenners (Gr 1-7):‘n Draagbare hardeskyf

Baie dankie aan ons borge:

Riverview Spar vir die R1500 koopbewys.
Itec vir die 5 draagbare hardeskywe.
Nashua vir die 2 draagbare hardeskywe.

Indien enige ouer bereid is om die skool te help met ekstra borge vir pryse vir die blikprojek, (dit kan kontant of enige items wees) kontak asseblief die skoolkantoor. Ons waardeer enige hulp en stel u belangstelling in die projek hoog op prys.
Ons het nog ongeveer 500 blikke wat geborg moet word. Indien u belangstel en ‘n besigheid het wat u dalk wil adverteer, dit is ‘n ideale geleentheid. Kontak die skoolkantoor vir meer inligting.

MOTORINBRAKE
Ons doen ‘n ernstige beroep op ons ouers om seker te maak dat alle kosbare besittings in u motor se kattebak toegesluit word. Maak seker dat u waardevolle artikels nie sigbaar is nie. Ons het reeds twee inbrake op ons terrein by die skool gehad.

DF-groete

Goeie dinge is op ons almal se pad… Moenie ophou om te stap nie. ~onbekend~ 23 Januarie 2020