Oueromsendbrief 03 van 2020


Geagte Ouers

KANTOOR
Ons kantoorblok is tans onder konstruksie. Die tydelike kantoor is tans langs die snoepie. Wees asseblief geduldig. Wanneer die bouery afgehandel is, gaan ons met ‘n baie mooi kantoor spog.

LOCKERS
Die bedrag per jaar is R300. Eerste paaiement van R150 is nou betaalbaar met ontvangs van locker. As u ‘n internetoorbetaling doen, dui asseblief u verwysingsnommer-locker (nommer van locker) aan. (Bv 3HATT01–locker 18).

ATLETIEK
Die skool sal Maandag, 27 Januarie om 13:00 sluit weens die atletiekbyeenkoms te DP de Villiers stadion. Sterkte aan ons atlete!

Atletiekdatums

27 Januarie Tuisbyeenkoms (DP de Villiers)
6 Februarie Oubaas Coetzee Prestige (Transvalia)
7 Februarie Eligwa
11 Februarie Aflosaand (DP de Villiers, word aangebied deur L/S Vryheidsmonument)
12 Februarie Driehoek byeenkoms
21 Februarie Interlaer (Tydelik)
25 Februarie Areakampioenskappe (Tydelik)
29 Februarie D8-Kampioeskappe (Tydelik)
13 &14 Maart Gautengkampioenskappe (Tydelik)

Verdere inligting sal volg soos die byeenkomste plaasvind.

Atletiekoefening sal soos volg wees:

Tyd Maandag Dinsdag Donderdag
13:20-14:10 (0/7-0/9) Naellope Naellope Naellope
14:00-15:00 Verspring
Hekkies
Hoogspring
Gewigstoot
Verspring
Hekkies
15:00-16:00 Hoogspring
Gewigstoot
Verspring
Hekkies
Hoogspring
Gewigstoot
16:00 – 17:00 Langafstande Langafstande Langafstande
17:00-18:00 (0/10-0/13) Naellope Naellope Naellope

Graad R oefen gedurende hul pouse.
SKOOLGELDE
ONS WIL U DAARAAN HERINNER DAT SKOOLGELDE VOORTAAN MAANDELIKS VOORUIT BETAALBAAR IS INDIEN U NIE VAN DIE AFSLAG-OPSIE GEBRUIK MAAK NIE.

VRYSTELLING VAN SKOOLGELDE
Subsidievorms is by Magriet in die kantoor beskikbaar. Aansoeke sluit op 28 Februarie 2020.

HANDBOEKE
Daar is ‘n eenmalige bedrag betaalbaar van R200 vir u kind se handboeke vir die jaar. Betaalbaar by u kind se klasonderwyser / internetbetaling (met korrekte verwysingsnommer en boekfooi agteraan) voor einde Februarie 2020.

SKOOLURE
Skoolure vir Graad R en Graad 1 vanaf 3 Februarie 2020:
Graad R: 07:30 – 13:00
Graad 1-3: 07:30 – 13:00

Leerders moet asseblief nie later as 07:25 afgelaai word nie. Let wel: Die klok lui reeds om 07:27, dan moet u kind reeds op die skoolterrein wees! Na 07:30 sluit die toegangshekke en moet leerders dus by die hoofingang inkom. (As leerders dus hier inkom, is hulle laat en word dit aangeteken).

KOOR
Daar sal kooroudisies wees op Vrydag, 31 Januarie 2020 vanaf 14:00 – 15:00 in die saal. Slegs leerders van Graad 4 -7 word gekies vir die koor.
Daar sal dan vanaf die 7de Februarie 2020 elke Vrydag van 14:00 – 15:30 kooroefening wees. Slegs atlete sal verskoon word op die 7de Februarie 2020. Getroue bywoning is van kardinale belang om van die koor ‘n sukses te maak.

KOPLUISE
Hierdie bly ‘n geweldige probleem!!
Daar is leerlinge se koppe wat moontlik besmet is met luise. Ons weet dat hulle beddegoed en haarborsels ook behandel MOET word. Help ons asseblief in hierdie veband. Ondersoek asseblief u kind se kop.

BLIKPROJEK
Spaar! Spaar! Spaar!
Weens die verbouings wat plaasvind het ons dit goedgedink om die datum van die volgende inhandiging te skuif na 3 Februarie 2020. Die ruimte by die kantoor is tans beperk, dus kan ons nie die geld tel voordat al die bouwerk afgehandel is nie.
Die pryse vir ons tweede rondte is as volg:
Algehele Wenner: R1500 geskenkbewys by Riverview Spar
Ons wil graag ook ‘n wenner uit elke graad aanwys. Die kind wat die meeste geld kon insamel in elke graad, kry ‘n draagbare hardeskyf ter waarde van ongeveer R1000.
DUS: 7 x Graadwenners (Gr 1-7):‘n Draagbare hardeskyf

Baie dankie aan ons borge:

Riverview Spar vir die R1500 koopbewys.
Itec vir die 5 draagbare hardeskywe.
Nashua vir die 2 draagbare hardeskywe.

Indien enige ouer bereid is om die skool te help met ekstra borge vir pryse vir die blikprojek, (dit kan kontant of enige items wees) kontak asseblief die skoolkantoor. Ons waardeer enige hulp en stel u belangstelling in die projek hoog op prys.
Ons het nog ongeveer 500 blikke wat geborg moet word. Indien u belangstel en ‘n besigheid het wat u dalk wil adverteer, dit is ‘n ideale geleentheid. Kontak die skoolkantoor vir meer inligting.

MG HOKKIE

Kom word hokkie slim by MG Hokkie, hier sal ons jou
alles leer!

Wanneer: Elke Woensdag
Tyd: Graad R-2 13:15-14:00
Graad 3-7 14:00-15:30
Kostes: R200 Maandeliks

Registreer langs veld!!!

Vir meer inligting skakel
Amelia 082 922 3057

DF-groete

Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom: Hy sal sorg. ~ Ps. 37:5 ~ 30 Januarie 2020