Beheerliggaam

 • Nuwe Beheerliggaam  2018
 • Mev Norma Rossouw (Onder Voorsitter-ouer) -Menslike hulpbronne
 • Mnr Anton Grobbelaar(Voorsitter-ouer)
 • Dr Johan De Lange (Ouer) -Bemarking /Sport
 • Mnr Braam van Dyk (Ouer)- Beleide /Nuwe bronne van fondse
 • Mev Carine Alberts (Ouer) -Fondsinsameling
 • Mnr Nelius  Booyens (Gekoopteer -Ouer) Sport
 • Mnr Roelf Janse van Rensburg (Gekoopteer -Ouer) Instandhouding /skoolterrein
 • Mnr Ben Stander   (Skoolhoof)-Akademie
 • Mnr Conrad Scheepers (Onderwyser)-Kultuur/Instanhouding
 • Mnr Gerrie Purcell (Vise- Skoolhoof)-Dissipline/Leerders
 • Mev Marika Meijer  (Onderwyser)-Kultuur/Sport
 • Mnr Dries Hattingh (gekoöpteer -Tesourier)-Finansies
 • Mev Antionette Hattingh (Sekretaresse)
 
 Finansiele Komitee
Dries Hattingh
Ben Stander
Anton Grobbelaar
Francis Labuschagne 
Magriet Labuschagne

 

Instandhoudings Komitee

Roelf janse van Rensburg

Nelius Booyens
Gregory Mayers (gekoopteer)
Jan Nel
Conrad Scheepers