Geskiedenis

DIE GESKIEDENIS VAN LAERSKOOL D.F. MALHERBE

Laerskool D.F Malerbe was aanvanklik bekend as die Agste Laerskool. Dit was die eerste Laerskool suid van die Vereeniging Parys-pad. Omdat die gebou, wat reeds in aanbou was, nog nie voltooi was nie, is die skool ge-open in n voorafverdigde gebou te Buddstraat. Die geboue het vooreen die Hoërskool Transvalia gehuisves en was toe reeds meer as ‘n jaar in onbruik.

Sommige van die klaskamers was ook reeds verwyder en het jy ‘n pragtige tuin van fondasies aanskou. Die skool is ge-open op 19 Januarie 1965. Ds de Witt het voorgaan met Skriflesing en gebed waarná die waarnemende hoof Mnr I.W.F. Swart die verwelkoming gedoen het.

Mnr Koos Havenga, die Provinsiale Raadslid, het ook ‘n woord van welkom en gelukwensing gedoen, namens die ouers en die Administrasie. Die skool het met 622 leerlinge begin en hulle is almal met busse na die skool vervoer. Spoedig het die leerlingtal toegeneem tot ± 850 en moes gebruik gemaak word van elke hokkie as klaskamer.

Die huidige permanente hoof, Mrn F.J. Coetsee het diens aanvaar op 1 Januarie 1966. Die skool het op 18 Januarie 1966 heropen met 1039 leerlinge en die getal het in die loop van die kwartaal aangegroei tot 1061. Die voorafvervaardigde gebou was gevolglik te klein on al die leerlingge te huisves. Gelukkig was ‘n gedeelte van die nuwe gebou klaar, sodat ses Gr I klasse met 223 leerlinge na die nuwe gebou oorgeplaas is. Beheer deur die hoof het moeilik geword, aangesien die gebou 5 km uit mekaar geleë is.

Aangesien die res van die klaskamers in die nuwe skoolgebou die einde van Maart voltooi is, het die Departement dit onder omstandighede goed geag om die skool in twee te verdeel. Sodoende is ‘n nuwe laerskool naamlik die Negende Laerskool ( Laerskool Voorslag) op 19 April 1966 met 330 leerlinge in die voorafvervaardigde gebou geopen. Agt van D.F. Malherbe se personeellede is ook oorgeplaas na die Negende Laerskool.

Laerskool D.F. Malherbe het van dieselfde datum af met 772 leerlinge intrek geeem in die nuwe skoolgebou, alhoewel ‘n gedeelte van die gebou nog nie voltooi was nie. Die kantoor en die Administratiewe afdeling word voorlopig gehuisves in a stoorkamer langs die gradekamer. Alhoewel ons die eerste paar jaar nie oor a sportfasiliteite beskik het nie, het die skool tog deelgeneem aan rugby, netbal, krieket en atletiek.

Skoolkomitees

Op 9/2/1965 is die eerste Skoolkomitee gekies. Die lede was:

  • Mnr Arrie Basson (Voorsitter)
  • Mnr Fraans de Waal (Sekretaris)
  • Dr Hugo Retief
  • Dr Hannes Schoeman
  • Mnr Paul Coetser
  • Mnr D. De W. Marais
  • Mnr A.S. Van Straaten

Die amptelike gebruikneming van die skool het plaasgevind op 12/5/1967. Prof en Mev D.F. Malherbe het van Bloemfontein af gekom om die verrigtinge by te woon.

Geboortenaam
   Daniël François Malherbe
Gebore
  28 Mei 1881, Daljosafat
Oorlede
  12 April 1969 (op 87), Bloemfontein
Blyplek
  Bloemfontein
Burgerskap
  Suid-Afrikaans
Nasionaliteit
  Suid-Afrikaans
Vakgebied
  Tale (Afrikaans)
Instelling(s)
  Universiteit van die Oranje-Vrystaat
Alma mater
  Victoria-kollege
  Universiteit van Halle
  Universiteit van Freiburg
Toekennings
  Verskeie Hertzogpryse