Skoolfonds

Voorgestelde Verhoging : Skoolgelde vir 2019

Maandelikse Heffing

Voorgestelde Jaarlikse Heffing

Vereffening voor Maart 2019

Eerste Kind

R800

R8,800

R8,140

Gesin eerste kind

R800

R8,800

R8,140

Gesin tweede kind

R800

R8,800

R8,140

Graad R

R1000

R11,000

R10,175

  • 10% Korting indien voor 15 Desember 2018 betaal.
  • 7.5% Korting indien voor Maart 2019 volle bedrag betaal
  • 2% Maandelikse korting indien u per debietorder betaal R686