Oueromsendbrief 15 van 2019


Geagte Ouers

NUWE REGISTRASIE VIR 2020 VIR GRAAD 1
Die e-platvorm vir aansoeke tot toelating vir 2020 vir Graad 1 en Graad 8 open op 13 Mei 2019, om 08:00 die oggend. Ouers wie nie toegang tot die internet het nie, kan by die skool kom aansoek doen.

Alhoewel u kind tans in Graad R by ‘n skool is, gee dit hom/haar nie outomaties plek by daardie skool in Graad 1 nie.
Die keuring word streng deur die aanlyn-registrasie beheer.

NUWE REGISTRASIEVERGADERING
Daar sal ‘n vergadering op die 6de Mei 2019, om 18:00 in die skoolsaal gehou word. Die vergadering sal inligting bevat oor die nuwe registrasies vir graad 1 en graad 8 vir 2020 via die e-platvorm. Dit sal u help met die registrasie proses wat die 13 Mei 2019 plaasvind.

DINSDAG, 7 MEI 2019
Dinsdag, 7 Mei 2019, sal die skool om 13:00 uitkom, weens sportverpligtinge. Indien u ‘n probleem het, sal hier onderwysers tot 13:45 by die skool wees.

HOKKIE
1ste span proewe:

SEUNS
10 Mei 2019 15:30-17:00 (H/S DRIEHOEK)
11 Mei 2019 13:00-15:00 (DF)

DOGTERS
3 Mei 2019 14:00-16:00 (DF)
10 Mei 2019 14:00-15:30 (DF)

Almal (Graad 4-7) wat vir die 1ste span wil speel, moet by die eerste proewe wees, daarna sal gesê word wie by die 2de datum moet wees. Onthou dat daar wel later proewe gehou sal word vir die 0/11-en 2de spanne. Baie dankie.

KOEKVERKOPING
Baie dankie aan al die graad 3-ouers wat ruim bygedra het en behulpsaam was met die verkope. Ons samel ‘n pragtige bedrag van R14300.00 in.

SKAAK
Die skaakspanne se volgende toernooi vind op 15 Mei 2019, by Laerskool Lumière in Vaalpark plaas.

Hou asseblief die 18de Mei 2019 oop vir die toernooi wat by Eligwa plaasvind. Enige leerder (nie net die spanne nie) mag hier deelneem.
Inskrywings is beskikbaar op sedibengchess.co.za.

Terwyl u op die internet is, kyk gerus na “Research finds chess more beneficial in lower grades”. Alle aspekte t.o.v. kinderontwikkeling, vind baat by leerders wat gereeld skaak speel.

FONDSINSAMELING: JAGKAARTJIES
Kaartjies is tans by u kind se klas te koop teen R100-00 ‘n kaartjie. ‘n Jagpakket ter waarde van R15 000 kan gewen word. Die trekking vind op 20 Mei 2019 in die skoolsaal om 18:00 plaas en troospryse sal vir die wat teenwoordig is, getrek word. Die persoon wat die kompetisie wen, hoef nie noodwendig by die trekking teenwoordig te wees nie. Baie dankie vir u ondersteuning. Elke klas het 15 kaartjies ontvang. Indien ‘n klas ál hulle kaartjies verkoop, mag hulle ‘n Vrydag om 10:00 huis toe gaan.

MNR EN MEJ DF
Daar is kaartjies in die kantoor beskikbaar teen R100 per volwassene en R80 per kind, 13 en jonger. Onder 2 jaar is gratis.
Pryse vir foto’s gaan nog aangekondig word.
Die finaliste is reeds Maandag, 29 April 2019, telefonies laat weet of hulle deelneem.
Mnr. en Mej. DF sal plaasvind op 15 Mei 2019 (juniors), en 16 Mei 2019(seniors).
Indien u ‘n kind het wat ‘n finalis in die senior en junior afdeling van Mnr. en Mej. DF is, betaal u (ouers) slegs R70 per volwassene en R50 per kind, per aand.

GRAAD 6-FONDSINSAMELING
Kaartjies is beskikbaar by enige graad 6-leerder asook in die kantoor.

DF-groete

Die heel beste universiteit is die moedersknie”. -James Russel Lowell-