Oueromsendbrief 22 van 2019

Geagte Ouers

WELKOM
Baie welkom terug na ‘n heerlike vakansie. Ons hoop en vertrou almal is uitgerus en sien uit na ‘n opwindende kwartaal.

PERSONEEL
Baie geluk aan Mnr Brendan Hattingh wat tot die “South African Country District” vir hokkiespan verkies is. DF is trots op jou.

TOETSROOSTER
Kwartaal 3 Toetse 2019
DATUM
VAK
23 Julie Afrikaans (Begrip)
25 Julie Engels (Begrip)
30 Julie Geskiedenis
1 Augustus NW/TEG
6 Augustus TEG – Graad 7
8 Augustus ENG
13 Augustus Afrikaans
15 Augustus KK – Graad 7
20 Augustus Geografie
22 Augustus Wiskunde
27 Augustus EBW – Graad 7
29 Augustus LO
3 September Afrikaans (Skryfstukke)
5 September Engels (Skryfstukke)

ASSESSERINGSPLAN GRAAD 4-7
Let asseblief daarop dat u kind ‘n assesseringsplan vir kwartaal 3 ontvang.

“LOCKERS”
Die 2de paaiement van R150 is betaalbaar tot en met 9 Julie 2019. Indien u van internetbetaling gebruik maak, gebruik asseblief u verwysingsnommer + locker.
Indien die locker nie vereffen word soos versoek nie, behou Laerskool DF Malherbe die reg om die locker leeg te maak en aan ‘n ander leerder te verhuur.

LANDLOOP GR 3 – 7
Landloopoefening begin Maandag, 15 Julie 2019 en sal elke Maandag, Dinsdag en Donderdag vanaf 14:00 – 15:00 wees. Onthou jou tekkies, baadjie en waterbottel.

RADIKALE REDENAARS
Baie geluk aan Megan van Wyk, Gr 5I en Kelly Mostert, Gr 6S wat deurgedring het na Gauteng vir Radikale Redenaars.

MINI-KRIEKET
Graag wil ons al die kinders, seuns en dogters, uitnooi om saam met ons te kom krieket speel.
Oefening sal op ‘n Maandag- en Donderdagmiddag wees van 16:30-17:30.

MINI-HOKKIE
Oefentye:
Elke Maandag, Dinsdag en Donderdag, 13:15-14:15 vir alle 0/7 tot 0/9 -seuns en dogters. Oefening het reeds begin.
Afrigters:
Dogters
0/7 – Mej Oosthuizen, Mev Oelofse en Mev Erasmus
0/8 – Mev Engels en Mev Hills
0/9 – Mev Kirsten en Mev Morgan
Seuns
0/7 – Mev Duvenage en Mev Mestdagh
0/8 – Mev Henderson en Mej Du Plessis
0/9 – Mev Schoeman
Indien daar ouers is wat bereid is om te help met afrigting, kan u asseblief vir Mev Hills kontak.

MINI-HOKKIE KLINIEK
Ons gaan die basiese vaardighede van hokkie leer! MG Hokkie en hul span kom ons op 18 en 19 Julie 2019, hokkievaardig maak. Dit is R120 per speler en begin albei dae om 13:30 tot 15:30. Gelde moet voor of op Vrydag, 12 Julie 2019, by Mev Hills inbetaal word. Elke speler moet hulle eie hokkiestok en -bal saambring.

HOKKIE
Afrigters en oefentye:

Maandae, Dinsdae en Donderdae:
1ste Span Seuns Marihana vd Walt, Susan Engelbrecht 14:30-16:00
1ste Span Dogters Marike Meijer, Izelle Oosthuysen 14:00-15:00
2de Span Seuns Frans Minnaar, Beulah Valentin 16:30-17:30
2de Span Dogters Amelia Victor, Geraldt Victor 15:00-16:30
0/11 A-Seuns Brendan Hattingh, Sannie Smith 15:00-16:30
0/11 A-Dogters Naomi Munnik, Bianka Gerber, Chantené van Aswegen 14:00-15:00
0/11 B-Seuns Letta Marais, Madeleine Breedt, Jolene Geldenhuys 14:00-15:00
0/11 B-Dogters Heidi Minnaar, Mariska Fourie 16:00-17:00

Ligabepalings vir 2019. Alle wedstryde van die volgende spanne word by VUT gespeel. Tye sal deur afrigters deurgegee word:
24 Julie Seuns 0/11A en 1ste span teen Curro
25 Julie Dogters 0/11 A, 2de span en 1ste span teen Kollegepark
7 Augustus Seuns 1ste span teen Totius
8 Augustus Dogters 0/11A, 2de span en 1ste span teen Emfuleni
12 Augustus Seuns 0/11A en 1ste span teen Vesco
21 Augustus Seuns 1ste span teen Oliver Lodge
22 Augustus Dogters 0/11A, 2de span en 1ste span teen Eligwa
27 Augustus Dogters 0/11A, 2de span en 1ste span teen Leeuspruit
28 Augustus Seuns 0/11A en 1ste span teen Emfuleni
2 September Seuns 0/11A en 1ste span teen Vaalrivier
3 September Dogters 0/11A, 2de span en 1ste span teen Vaalpark
4 September Seuns 0/11A en 1ste span teen Eligwa
10 September Dogters 0/11A, 2de span en 1ste span teen Fonteine
11 September Seuns 0/11A en 1ste span teen Kollegepark

Ander wedstryde:
27 Julie – Dogters 0/11A, B en 1ste Span – Lumier
3 Augustus – 0/11B-dogters, seuns en 2de Span seuns – Vaalrivier
Alle ander wedstryde se datums van die 0/11B-spanne (seuns&dogters) en 2de span seuns sal volg.

GRAAD 6-FONDSINSAMELING
Kaartjies is beskikbaar by enige graad 6-leerder asook in die kantoor.

DF-groete

“’n Enkele sonstraal is genoeg om ‘n magdom skadu’s te verdryf.” -Franciscus van Asissi-
11 Julie 2019