Oueromsendbrief 25 van 2019


Geagte Ouers

PUBLIEKE VAKANSIEDAG
Ons herinner u daaraan dat Vrydag, 9 Augustus 2019, ‘n publieke vakansiedag is vir ons DF-leerders en-personeel. Alle afdelings van die skool sal dus gesluit wees. Die skool sal Donderdag, 8 Augustus 2019, om 13:00 verdaag.

PRYSUITDELINGS
Gr 1- tot Gr 3-prysuitdeling – 25 November 2019 om 18:00 te Kompas Gemeente.
Gr 4- tot Gr 7-prysuitdeling – 26 November 2019 om 18:00 te Kompas Gemeente.

NADINE BLOM EN PRODUKSIE 2000
Die volgende produksies gaan by ons skool in September 2019, optree.
Nadine Blom en Produksie 2000 (Welkom in die werklike wêreld!)
Albei produksies sal in die saal opgevoer word en die kostes vir beide hierdie vertonings sal R20 wees. Die leerders kan die geld by hul registeronderwysers inbetaal.

KOEKVERKOPING
Baie dankie aan al die graad 7-ouers wat ruim bygedra het en behulpsaam was met die verkope. Ons samel ‘n pragtige bedrag van R7 070.00 in.

VERVOER
Ons benodig vervoer vir ‘n leerder vanaf die omgewing naby die munisipale kantore.
Skakel asseblief die kantoor 0169322182.

DF-groete

“Deur iemand anders lief te hê, help jy hom om God lief te kry.” -Sören Kierkegaard
1 Augustus 2019