Oueromsendbrief 26 van 2019


Geagte Ouers

PUBLIEKE VAKANSIEDAG
Ons herinner u daaraan dat môre, 9 Augustus 2019, ‘n publieke vakansiedag vir ons DF-leerders en-personeel is. Alle afdelings van die skool sal dus gesluit wees. Die skool sal Donderdag, 8 Augustus 2019, om 13:00 verdaag.

LOSLITDAG
Vrydag, 6 September 2019, is loslitdag. Plakkers teen R10 is in die kantoor beskikbaar. Indien die leerders ‘n plakker koop, kan hulle gewone klere aantrek. Dit gaan ten bate van persone met ‘n gestremdheid.

PRYSUITDELINGS
Gr 1- tot Gr 3-prysuitdeling – 25 November 2019 om 18:00 te Kompas Gemeente.
Gr 4- tot Gr 7-prysuitdeling – 26 November 2019 om 18:00 te Kompas Gemeente.

NADINE BLOM EN PRODUKSIE 2000
Die volgende produksies gaan by ons skool in September 2019, optree.
Nadine Blom en Produksie 2000 (Welkom in die werklike wêreld!)
Albei produksies sal in die saal opgevoer word en die kostes vir beide hierdie vertonings sal R20 wees. Die leerders kan die geld by hul registeronderwysers inbetaal.

BOEKUITSTALLING
Daar sal op 27, 28 en 29 Augustus 2019, vanaf 08:00 tot 14:30, ‘n boekuitstalling en –verkoping in die saal by die skool wees. Ondersteun asseblief ook hierdie inisiatief.

VAALDRIEHOEK KUNSTEFEES
Dit begin Woensdag, 14 Augustus 2019, en duur tot 5 September 2019. Daar sal met elke deelnemer individueel gereël word oor tyd en plek van optrede.

‘SPELLING BEE’
Baie geluk aan die volgende leerders wat hulle goed van hul taak gekwyt het by die spelkompetisie:

Carli Rautenbach
Emri Prinsloo-van Zyl
Tertius Booyens
Lindie De Villiers

DF is trots op julle!

Colour obstacle run
Saterdag, 31 Augustus 2019, by DF Malherbe.

Kom geniet ‘n kleurvolle dag vol opwinding en baie gees, vir oud én jonk! Kaartjies is reeds beskikbaar by die grondslagfase teen R100 per kind. Persone wat nie deelneem nie, se ingang beloop R20.

Daar is ‘n beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar, so kry nou jou kaartjie om deel te wees van die pret.
Bring die hele gesin vir ‘n dag vol pret!
Daar sal kos en koeldrank beskikbaar wees.

DF-groete

“Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.” -1 Petrus 5:7-

8 Augustus 2019