Oueromsendbrief 30 van 2019


Geagte Ouers

LOSLITDAG
Baie dankie vir elke leerder wat hierdie spesiale aksie ondersteun het. Al die gelde wat ons ontvang het, word aangewend om mense met gestremdheid op die een of ander manier te help.
Die leerders trek môre, 6 September 2019, gewone klere skool toe aan.
Die skool verdaag om 13:00.

RUGBYRAAI
Ons wil graag vir El Toro slaghuis hartlik bedank vir die vleispakkie wat hulle vir die skool geskenk het.
Dankie ook vir elkeen wat ons rugbyraai so goed ondersteun het. Mag die beste span wen!

SPORTFOTO’S
Die jaar se sportfoto’s word op Dinsdag, 10 September 2019, by die skool geneem. Die kostes per foto is R30. Die gelde kan by die klasonderwysers inbetaal word. Ouers wat gehelp het met enige afrigting, moet reël dat hulle die 10de September vir die foto’s beskikbaar kan wees.

DF-HUISWERKBOEKIE 2020
Ons is hard besig om ‘n DF-huiswerkboekie te laat druk en die kompetisie vir die voorblad is reeds aan die leerders deurgegee. Dit beloop R20 per inskrywing. Ons vra groot asseblief hulp van adverteerders vir die boekie. Indien u bereid is om ‘n advertensie in die boekie te plaas, kan u vir Mev Meijer skakel (076 392 5717) vir meer inligting.
Dankie vir u getroue ondersteuning.

KOEKVERKOPING
Baie dankie aan al die graad 5-ouers wat ruim bygedra het en behulpsaam was met die verkope. Ons samel ‘n pragtige bedrag van R10 214.00 in.

ATLETIEK
Eerstens wil ons net vir al die ouers wat weer bereid is om met afrigting te help, baie dankie te sê. Atletiekoefening begin Maandag, 9 September 2019. Oefening sal soos volg wees:
Maandae, Dinsdae en Donderdae van 17:00-18:00.

Al die atlete wat volgende jaar middelafstande wil doen. Oefening begin Maandag, 14:00 – 15:00.

NADINE BLOM EN PRODUKSIE 2000
Nadine Blom kom die 13de September 2019 en Produksie 2000 (Welkom in die werklike wêreld!) kom kuier die 18de September 2019.
Albei produksies sal in die saal opgevoer word en die kostes vir beide hierdie vertonings sal R20 wees. Die leerders kan die geld by hul registeronderwysers inbetaal.

COLOUR OBSTACLE RUN
Baie dankie aan elke ouer se harde werk, skenkings en ondersteuning met die Colour Obstacle Run! Dit was ‘n reuse sukses! Sonder u as ouers sou dit nie moontlik gewees het nie!

DF-groete

“Iemand wat eerlik antwoord, is ‘n ware vriend.” -Spreuke 24:26-

5 September 2019