Oueromsendbrief 01 van 2020


Geagte Ouers

WELKOM
Baie welkom terug na ‘n heerlike vakansie. Ons hoop en vertrou almal is uitgerus en sien uit na ‘n opwindende en besige jaar. ‘n Besonderse woord van welkom aan ons graad R- en graad 1-leerders, asook ander nuwe leerders en hul ouers. Ons vertrou dat u en u kinders baie gelukkig by Laerskool DF Malherbe gaan wees.
Terselfdertyd wil ons dankie sê vir die mooi boodskappe wat ons gedurende die feestyd van ouers en leerders ontvang het. Dit beteken voorwaar vir ons baie en maak ook ons hande sterk. Ons weet dat dit ‘n aanduiding is dat ons op u kan staatmaak vir die jaar wat voorlê.

NUWE PERSONEEL
Ons verwelkom graag die volgende personeel by ons skool:
Mev. L. de Winnaar, Hoof van Admin / Finansies.
Mej. A. Boshoff, graad 5-onderwyseres. Mev. S. Niemand, graad R-onderwyseres. Mej. L. Cranswick, assistent by die senior fase. Mej. A. Botha, assistent by graad 1’s en Mej. L. Olivier, assistent by die graad 2’s. Mej. C. Dowling, Mej. N. van Niekerk, Mej. S. Roets, assistente by die graad R-klasse. Mev. C. de Kock neem waar in Mnr. G. Purcell se klas.
Mag julle onderwysloopbaan by Laerskool DF Malherbe talle hoogtepunte oplewer.

KANTOOR
Ons kantoorblok is tans onder konstruksie. Wees asseblief geduldig. Wanneer die bouery afgehandel is, gaan ons met ‘n baie mooi kantoor spog.

OUER-INLIGTINGSVERGADERING
Graad 4-7 : 20 Januarie 2020 om 18:00.
Graad 7: Mev. de Kock se klas, (Kamer 41).
Graad 6: Personeelkamer
Graad 5: Media
Graad 4: Saal
Graad 2-3: 22 Januarie 2020 om 18:00 in hul onderskeie klasse.
Graad R: 22 Januarie 2020 om 18:00 in hul onderskeie klasse.

LOCKERS
Die bedrag per jaar is R300. Eerste paaiement van R150 is nou betaalbaar met ontvangs van locker. As u ‘n internetoorbetaling doen, dui asseblief u verwysingsnommer-locker (nommer van locker) aan. (Bv 3HATT01–locker 18).

ATLETIEK
Die atlete wat ingekom het in die verskillende items tydens ons huissport, moet vanaf Maandag, 20 Januarie 2020, in die middae ná skool kom vir afrigting soos dit op die oefenprogram aangedui word.

Die DF-atletiekspan sal ná die huissport van Vrydag, 17 Januarie 2020, aangekondig word en atlete sal briefies ontvang as hulle moet deelneem.

Atletiekdatums
17 Januarie Huissport
27 Januarie Tuisbyeenkoms (DP de Villiers)
6 Februarie Oubaas Coetzee Prestige (Transvalia)
7 Februarie Eligwa
11 Februarie Aflosaand (DP de Villiers, word aangebied deur L/S Vryheidsmonument)
12 Februarie Driehoek byeenkoms
21 Februarie Interlaer (Tydelik)
25 Februarie Area kampioenskappe (Tydelik)
29 Februarie D8-Kampioeskappe (Tydelik)
13 &14 Maart Gauteng kampioenskappe (Tydelik)

Verdere inligting sal volg soos die byeenkomste plaasvind.

Atletiekoefening sal soos volg wees:

Tyd Maandag Dinsdag Donderdag
13:20-14:10 (0/7-0/9) Naellope Naellope Naellope
14:00-15:00 Verspring
Hekkies
Hoogspring
Gewigstoot
Verspring
Hekkies
15:00-16:00 Hoogspring
Gewigstoot
Verspring
Hekkies
Hoogspring
Gewigstoot
16:00 – 17:00 Langafstande Langafstande Langafstande
17:00-18:00 (0/10-0/13) Naellope Naellope Naellope

Graad R oefen gedurende hul pouse.

ATLETIEK: HUISSPORT 17 JANUARIE 2020
Die huissport vind môre, 17 Januarie 2020, gedurende skoolure plaas. Die byeenkoms begin om 08:00 en sal ±13:00 klaar wees. Die leerders en atlete trek aan soos deur hulle spanbestuurders aan hulle deurgegee is. Al die leerders moet hulle skooltasse saam bring skool toe. Indien dit reën, is dit ‘n gewone skooldag. Indien die atletiekbyeenkoms gedurende die verloop van die byeenkoms gestop word a.g.v. die reën, sal ons die gedeelte wat nog moet plaasvind Maandag, 20 Januarie 2020, na skool om 14:00 afhandel. As ons glad nie môre a.g.v. die reën kan begin nie, sal die byeenkoms Maandag in skooltyd plaasvind.

Die Gr R- tot Gr 7-leerders is vooraf in hulle verskillende spanne uitgedun. Net die leerders wat ingekom het vir hulle spanne, neem teen mekaar deel tydens die huissport om dan die finale 4 atlete per item te kry. Die leerders wat nie aan atletiek deelneem nie, moet skool toe kom en op die pawiljoen sit en hulle verskillende spanne ondersteun deur saam te sing.

KLEREBANK
Die klerebank sal op ‘n Dinsdag en Donderdag, vanaf 13:00 tot 14:00 oop wees. Indien daar ‘n krisis is, skakel Annetjie by 082 560 9456.

SKAAK
Elf van ons leerders het van 4-8 Januarie 2020 as lede van verskillende ouderdomsgroepe vir Sedibengspanne aan die SAJCC in Boksburg deelgeneem.

Op 10 en 11 Januarie 2020, het die 0/13 skoolspan deelgeneem aan die “SA Top Schools Team Event”. Hulle het hulself goed van hul taak gekwyt en 3de geëindig.

Almal se gesindheid, gedrag en deursettingsvermoë was puik. Ons is trots op julle.

Op Woensdag, 22 Januarie 2020, sal daar ‘n ouervergadering om 17:00 in die skoolsaal wees vir alle gr R-tot 3-ouers wat hulle kinders aan skaak wil bekendstel. Me L. Viljoen, spanbestuurder van die 0/8 en 0/12 Sedibengspanne tydens die SAJCC, gaan belangstellendes kom toespreek. Hoop ons sien u daar. ‘Google’ gerus die voordele van skaak.

Saterdag, 25 Januarie 2020, vind die uitspeelrondtes vir almal wat graag in 2020 in een van die skoolspanne wil wees, plaas. Bring jou skaakstel saam en wees om 09:00 in die skoolsaal. ( Jy moet reeds kan speel). Belangstellendes se name vir Saterdag moet aan die volgende dames gegee word:

Gr. 1-3 Me. B. Brits (0/9)
Gr 4+5 Me. A. Boshoff (0/11)
Gr 6+7 Me. M. Vorster (0/13)

SKOOLGELDE
ONS WIL U DAARAAN HERINNER DAT SKOOLGELDE VOORTAAN MAANDELIKS VOORUIT BETAALBAAR IS INDIEN U NIE VAN DIE AFSLAG-OPSIE GEBRUIK MAAK NIE

Skoolgelde 2020
Skoolgelde beloop R10 175 per kind per jaar vir graad 1 tot 7-leerlinge en R12 375 per kind per jaar vir graad R-leerlinge.
Indien u voor 29 Februarie 2020 die volle bedrag wil vereffen sal dit R9 412 per kind per jaar vir graad 1-tot 7-leerlinge wees en R11 447 per kind per jaar vir graad R-leerlinge.
Indien u voor 31 Maart 2020, die volle bedrag wil vereffen, sal dit R9 667 per kind per jaar vir graad 1-tot 7-leerlinge wees en R11 757 per kind per jaar vir graad R-leerlinge.
Vir graad 1-tot 7-leerders is dit dus R925 per maand en R1 125 vir graad R-leerders per maand.
Betaalbaar oor 11 maande.

Verskillende opsies van betaling is beskikbaar: Kontant, Internet, Debietorderstelsel, Kaartfasiliteite.
Ouers ontvang maandeliks ‘n rekening. Kwitansies word op dieselfde dag wat skoolgelde inbetaal word, uitgereik. Indien u nie die kwitansie vir gelde inbetaal, die volgende dag ontvang nie, skakel asseblief die kantoor. Ouers moet asseblief seker maak dat hulle dit ontvang.
Ter wille van effektiewe funksionering van die skool, doen ons ‘n beroep op ouers om asseblief skoolgelde gereeld te betaal.

HANDBOEKE
Daar is ‘n eenmalige bedrag betaalbaar van R200 vir u kind se handboeke vir die jaar. Betaalbaar net by u kind se klas onderwyser voor einde Februarie 2020.

SKOOLURE
Graad R en Graad 1 2020, kom om 12:00 uit tot en met 31 Januarie 2020.

Skoolure vir Graad R en Graad 1 vanaf 3 Februarie 2020:
Graad R: 07:30 – 13:00
Graad 1: 07:30 – 13:00

Skoolure vanaf 15 Januarie 2020:
Graad 2: 07:30 – 13:00
Graad 3: 07:30 – 13:00
Graad 4-7: 07:30 – 13:45

Leerders moet asseblief nie later as 07:25 afgelaai word nie. Let wel: Die klok lui reeds om 07:27, dan moet u kind reeds op die skoolterrein wees! Na 07:30 sluit die toegangshekke en moet leerders dus by die hoofingang inkom. (As leerders dus hier inkom, is hulle laat en word dit aangeteken).

2020 SKOOLKWARTALE
Kwartaal 1: 15 Januarie 2020 – 20 Maart 2020
Kwartaal 2: 31 Maart 2020 – 12 Junie 2020
Kwartaal 3: 7 Julie 2020 – 18 September 2020
Kwartaal 4: 29 September 2020 – 2 Desember 2020

PADPATROLLIE
As bestuur, het ons besluit om die padpatrolliepunt by Kabouter Kampus af te skaf ter wille van ons leerders se veiligheid.

NUWE TRUIE BY MG SCHOOLWEAR
Ons skooltrui bly die gewone swart een. Vir die ouers wat reeds die trui by MG-School wear aangekoop het, moet asb nie bekommer nie. U kind is welkom om dit te dra.

BESOEKE VAN OUERS AAN SKOOL
Hier vra ons asseblief ouers se samewerking. Indien ‘n ouer ‘n personeellid wil spreek, moet dit deur die kantoor geskied. Ouers mag nie op eie stoom na die klasse gaan en personeel se klastyd in beslag neem nie. Afsprake kan by die kantoor gemaak word. Personeel is elke dag vanaf 13:45 tot 14:15 vir afsprake beskikbaar. Indien u slegs ‘n pakkie vir u kind wil afgee, moet dit deur die kantoor gedoen word. Ouers sal by klasse weggewys word indien u nie ‘n besoekerskaart, wat u by die kantoor gekry het, kan toon nie.

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS
Ten einde verkeersvloei glad te laat verloop, doen ons ‘n beroep op ouers om leerders in Sullivanstraat op en af te laai. Ons vra ook dat ouers nie in die ingange van die skool sal stilhou nie, maar verby beweeg na die rugbyveld se kant. Die hekkie in Rameaustraat kan ook gebruik word vir op- en aflaai van leerders. Ouers en leerders moet van die padpatrollie gebruik maak.
Hou te alle tye by die padreëls en wees veral versigtig by die ingang van die tennisbane. Ons kinders is vir ons belangrik.

NUWE EPOS ADRESSE
Let asseblief op dat die eposse van die skool verander het:
Hoof van admin en finansies: info@lsdf.co.za
Admin: kantoor@lsdf.co.za
Finansies: finansies@lsdf.co.za
Invorderings: invorderings@lsdf.co.za
Sport: sport@lsdf.co.za

DIE PEUSELPOT
Die peuselpot is nou volstoom aan die gang. Ons sien dat ons kinders die kos regtig baie geniet. Kosbestellings kan voorskool geplaas en betaal word. U kind ontvang dan ‘n kaartjie waarmee hy/sy hul kos pouse kan kom afhaal.
Rekeninge word slegs op ‘n “vooruitbetaal” basis gedoen. U kan dan kos via Whatsapp bestel. U kind moet dan net voorskool kaartjies by die snoepie kom afhaal. Indien dit nie moontlik is nie, sal ons die bestellings verifieer met die bestelboek. Whatsapp nommer: 072 580 4997. Ongelukkig het ons nog nie kaartfasiliteite nie, maar ons werk daaraan.
Môre, met die huissport, sal daar slegs hotdogs, boereworsrolle, hamburgers en chips wees.

BEKENDSTELLING VAN BOELIE-APP

Ondersteun asseblief hierdie mooi inisiatief!

DF-groete


MNR G PURCELL
WAARNEMENDE HOOF

Hoe meer ons op God vertrou, hoe meer betroubaarder vind ons Hom. -Cliff Richard-
15 Januarie 2020