CORONA OMSENDBRIEF

Geagte Ouers
Die Beheerliggaam en Bestuur het vergader en die volgende besluite is geneem:

 1. Die skool sluit amptelik op Woensdag, 18 Maart 2020.
 2. Daar sal geen akademie, assessering of enige buitemuurse aktiwiteite by die skool plaasvind vanaf vandag, 16 Maart 2020, tot 14 April 2020, nie. Daar sal wel toesig vir leerders wees tot Dinsdag, 17 Maart 2020, om 13:45. Ouers hoef nie bekommerd te wees oor enige akademie wat verlore gaan nie. Daar is reeds planne in plek.
 3. Rapporte kan op Woensdag, 18 Maart 2020, vanaf 07:15 – 10:00 by voogklasse afgehaal word.
 4. Die waterkaskenades wat 19 Maart 2020 sou plaasvind, word uitgestel tot verdere kennisgewing.
 5. Die kaskarwedren wat 17 April 2020 sou plaasvind, is tentatief geskuif na 15 Mei 2020. Verdere reëlings sal deurgegee word.
 6. Die Gr R-registrasies wat op 6 April 2020 sou open, word uitgestel en sal voorlopig op Dinsdag, 21 April 2020 open. Die vorms sal vanaf 14 April 2020 by die kantoor beskikbaar wees.
 7. Alle sportoefeninge, proewe en ook alle sporttoere sal nie voortgaan nie, maar betrokke ouers/kinders sal op hoogte gehou word van verdere reëlings.
 8. NB !!! Vanaf 16 Maart 2020 – 14 April 2020 is ‘n sosiale isolasie tydperk – dus moet ouers ook hulle sosiale verantwoordelikhede opneem, wat beteken dat kinders tuis geïsoleer moet word. Toegang tot sosiale plekke en aktiwiteite moet te alle tye beperk en vermy word.
 9. DF Malherbe wil pro-aktief optree, daarom sal alle kommunikasie amptelik deur die skool op sosiale media en deur middel van sms’e gekommunikeer word.
 10. Enige navrae moet asseblief slegs deur middel van e-pos geskied.
  marika@lsdf.co.za
  lynette@lsdf.co.za

Vriendelike DF-groete
16 Maart 2020