Bankbesonderhede

BANK:
      ABSA
TAK:
      VANDERBIJLPARK
TAKKODE:
      630 -237
REKENINGNAAM:
      LAERSKOOL DF MALHERBE
TIPE REKENING:
      TJEK
REKENINGNOMMER:
      530490068

INTERNETOORBETALINGS

Graag wil ons u net herinner om asseblief die verwysingsnommer as verwysing te gebruik met inbetalings vir skoolfonds.

Vir enige ander inbetalings gebruik u verwysingsnommer en waarvoor die betaling is, byvoorbeeld 3XXX01 – hokkietoer.